Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Loģistikas un transporta uzņēmumu pakalpojumu eksporta iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Export Possibilities of Logistics and Transportation Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Darba Loģistikas un transporta uzņēmumu pakalpojumu eksporta iespējas autore ir Lolita Reidzāne Pētījuma mērķis ir balstoties uz eksporta iespēju analīzi, izstrādāt prioritāros attīstības virzienus maziem un vidējiem transporta un loģistikas uzņēmumiem. Pētījuma pirmajā daļā tiek analizēta transporta un loģistikas nozare, kā arī tās faktors pakalpojumu eksports, kā arī tiek aprakstīti iespējamie atbalsta instrumenti uzņēmumiem. Pētījuma otrajā daļā tiek aprakstīta eksporta apjoma palielināšanas iespēju analīze, kas ietver gan kravu autopārvadājumu analīzi, gan eksporta stratēģiju ietekmējošos faktorus, kā arī transporta uzņēmumu pielāgošanās pakalpojumu eksportam. Pētījuma trešajā daļā tiek noteikta tirgu izvēles stratēģija un ietverta autores izstrādāta tabula par prioritārajiem tirgus virzieniem, kas pēc noteiktiem kritērijiem tiek novērtēti un analizēti. Analīze tiek papildināta ar interviju rezultātiem, ko snieguši transporta un loģistikas uzņēmumi, par pakalpojumu eksporta attīstību, tirgu izvēli un citiem nozīmīgiem faktoriem. Darba apjoms ir 70 lapas, tajā ir iekļautas 4 tabulas, 16 attēli un 2 pielikumi uz 4 lapām, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 32 vienības.
Atslēgas vārdi transports, loģistika, eksports, pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā transport. logistics, export, services
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 14:20:18