Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Privātās pirmskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing the performance of the private pre-school education institution”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta autore: Inese Liepiņa Diplomprojekta vadītājs: Normunds Balabka, RTU lektors, Mg.oec. Diplomprojekta temats: Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 102.lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 18 tabulas, 30 attēli. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumdošanas akti, likumi, vispārējā un speciālā literatūra, uzņēmuma nepublicētie materiāli, RTU mācību materiāli, pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekta darba mērķis: noteikt pirmsskolas izglītības iestādes filiāles izveides nepieciešamību un rentabilitāti Ķekavas novadā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: sniegts nozares raksturojums Latvijā; izpētīts pirmsskolas izglītības iestādes darbības raksturojums; izpētītas izvēlētās pirmsskolas izglītības iestādes filiāles atvēršanas iespējas Ķekavas novadā; sniegts saimnieciskās darbības raksturojums; veikta konkurētspējas analīze; izstrādāta SVID analīze, izstrādāts materiālo un darba resursu piesaistes plāns; izstrādāts komunikāciju sistēmas izveides plāns, izvirzīti secinājumi un priekšlikumi vadībai. Izvirzītā darba hipotēze: bērnudārza filiāles izveide Ķekavas novadā vērtējama kā rentabla uzņēmējdarbība, kuras darbības rezultātā iespējams samazināt audzināmo rindas uz bērnudārziem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Liepiņa I. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts / vadītājs Balabka N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. – 102.lpp.
Atslēgas vārdi Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing the performance of the private pre-school education institution
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 16:22:10