Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Peldbūvju plānošana un arhitektūra
Nosaukums angļu valodā Design and Architecture of Floating Houses
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc. E. Bērziņš
Recenzents Prakt.doc. A. Lapiņš
Anotācija Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Aleksandra Borodkina bakalaura darbs par tēmu Peldbūvju plānošana un arhitektūra. Darbs sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas, ko veido izstrādātais projekts teritorijas apbūvei Manheimā. Peldošo būvju arhitektūra pasaulē pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par populāru tendenci. Tās straujo attīstību stimulē arvien pieaugošais cilvēku skaits, mainīgi klimatiskie apstākļi, tehnoloģiju attīstība un daudzi citi faktori. Aizvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās, tomēr pastāv vēlme pēc saiknes ar dabu. Peldbūves sniedz iespēju veidot saikni starp sauszemi un ūdeni, attīstot ūdens satiksmi un palielinot pilsētas kapacitāti. Darba mērķis ir definēt peldošo būvju attīstības iespējas Rīgas pilsētas ūdenstilpnēs. 1. nodaļā tiek analizēta Latvijas normatīvā bāze peldošo būvju kontekstā projektēšanas ierobežojumi, objektu klasifikācija, atļautās celtniecības vietas. Tiek izpētītas plānotās izmaiņas esošajos likumos, kā arī tās tiek salīdzinātas ar ārzemju praksi. Tiek izpētīti esošās normatīvās bāzes problemātiskie aspekti un labumi, ko sniedz likumu attīstīšana. 2. nodaļā tiek izpētīta ārzemju pieredze, atsevišķi izdalot peldbūvju attīstību Ziemeļamerikas un Eiropas pilsētās. Tiek pētīta peldbūvju projektēšanas tendences vēstures, vides un likumdošanas attīstības kontekstā. 3. nodaļā tiek analizētas attīstības perspektīvas Latvijā, Rīga. Tiek analizēts Rīgas ūdenstilpņu potenciāls, pēdējo gadu peldošo būvju projekti, to ietekme uz vidi. Balstoties uz ārzemju projektēšanas piemēriem tiek iezīmētas projektēšanas tendences. Pēc darba veiktās analīzes var secināt, ka Latvijai ir liels potenciāls peldbūvju attīstībai. Vadoties pēc ārzemju pieredzes, šīs sfēras attīstība sekmē teritoriju un valsts kopējo attīstību. Izstrādājot normatīvo bāzi balstoties uz ārzemju pieredzes un lokālām tautas un vides vajadzībām, var tikt realizēti nākotnes attīstības mērķi. Atslēgas vārdi: peldmāja, laivmāja, peldoša būve, peldbūve, pontoni, krasts, krastmala, ūdens attīstība, akvatorija. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 59 lapaspuses, ieskaitot 45 attēlus, tam ir 10 pielikuma lapas, darbā tiek izmantoti 70 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi peldmāja, laivmāja, peldoša būve, peldbūve, pontoni, krasts, krastmala, ūdens attīstība, akvatorija
Atslēgas vārdi angļu valodā floating house, houseboat, floating structure, floating home, pontoons, coast, waterfront
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 13:42:38