Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Finanšu stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Financial Position and Tax Impact to Company Economic Activity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Darba tēma ir „Finanšu stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmuma saimniecisko darbību” tika izvēlēta, jo mūsdienas katram uzņēmumam aktuāls jautājums ir nodrošināt sekmīgu sava uzņēmuma saimniecisko darbību pastāvoši mainīgā vidē, kuru ietekmē vairāki faktori, kā valsts nodokļu slogs. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma SIA „Stalkings” finanšu analīzes rādītājus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt teorētisko literatūru par finanšu analīzes rādītāju būtību un nozīmi uzņēmuma saimnieciskajā darbībā; • izpētīt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību; • aprēķināt un analizēt uzņēmuma SIA „Stalkings” finanšu rādītājus no 2009.-2011.gadam; • izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA „Stalkings” saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai un uzdevumu risināšanai izveidota sekojoša darba struktūra: Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīzes būtību un finanšu analīzes rādītājiem – uzņēmuma rentabilitātes, likviditātes, efektivitātes, maksātspējas un bankrota prognozēšanas modeļi. Darba otrajā nodaļā tiek apskatīta nodokļu būtība un nepieciešamība, kā arī tiek apskatīts uzņēmuma nodokļa slogs un uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kas ir viens no galvenajiem uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošajiem nodokļiem. Darba trešajā nodaļā tiek sniegts neliels uzņēmuma SIA „Stalkings” darbības raksturojums un analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji – rentabilitāte, likviditāte un prognozēt bankrota iespējamību. Darba apjoms ir 68.lappuses, darbs satur 17 attēlus, 9 tabulas un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi nodoklis, rentabilitāte, likviditāte, bankrota iespējamība
Atslēgas vārdi angļu valodā tax, profitability, liquidity, likelihood of bankruptcy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2013 21:26:00