Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Procedure “Release for Free Circulation” in Customs Control Point 0816 of Daugavpils Freight Station”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Darba autors: Tatjana Romanova. Darba tēma: „Muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816”. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. A.Gulbis. Darba mērķis: izpētīt ievedamo preču plūsmu izmaiņas un kravu kontroles pasākumus MKP 0816 un veikt muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīzi, identificēt esošās problēmas. Darbs sastāv: ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts, pielikumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Daugavpils preču stacijas MKP 0816 galvenās funkcijas, uzdevumi un struktūra; apkopota svarīgākā dokumentācija un vadības dokumenti; tiek aprakstītas Daugavpils preču stacijas MKP 0816 ievešanas procedūras, tās iedalījums pa veidiem un tās analīze. Otrajā nodaļā tiek izpētīts preču muitošanas process un tās īpatnības, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas process; tiek veikta kravu vilcienu un automobiļu pārbaudes analīzes, tiek aprakstīta un izanalizēta paraugu ņemšana naftas produktiem; preču fiziskās kontroles piemērošanas metodes un tās analīze; tiek apskatītas datorprogrammas, sistēmas un datu bāzes, kurus muitas amatpersonas izmanto šajā procesā. Trešajā nodaļā tiek atspoguļota muitas nodokļu maksājumu un iekasēšanas analīze MKP 0816, apkopoti statistikas dati par trīs gadiem no 2010.-2012.gadam. Savukārt, ceturtajā nodaļā, tiek aprakstītas problēmas, kas ir saistītas ar procedūru „izlaišana brīvam apgrozījumam”, to kontrole un pilnveidošana. Secinājumi atspoguļo visas darba nodaļas. Bibliogrāfiskajā sarakstā tika iekļauts visi tie literatūras avoti, tiesību akti, publicēti materiāli un interneta resursi, kurus izmatoju diplomdarba sagatavošanā. Pielikumos tiks pievienoti Daugavpils preču stacijas MKP 0816 dokumenti, kuri nepieciešami laižot preces brīva apgrozībā. Lai apkopotu informāciju diplomdarba analīzei, pārsvarā tika izmantoti CMIS datu bāzes informācija. Darbs satur: 63 lappuses, 13 attēlus, 1 tabula, 9 pielikumus. Par darba uzrakstīšanas pamatu noderēja 48 zinātniskie, likumdošanas, statistikas un praksē iegūtie materiāli. Diplomdarba pētījumu pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un zinātniskās pozīcijas ar reālu statistikas datu izmantošanu. Darbs ir izklāstīts ar teorijas un praktisko zināšanu savienošanu un zinātnisko materiālu pielietošanu.
Atslēgas vārdi „Muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MK
Atslēgas vārdi angļu valodā “Analysis of Customs Procedure “Release for Free Circulation” in Customs Control Point 0816 of Dauga
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 22:30:57