Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšana tiesvedības vajadzībām Latvijā
Nosaukums angļu valodā Real estate appraisal in juridicial proceedings in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Nekustamā īpašuma vērtēšana tiesvedības vajadzībām Latvijā, darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras Nekustamā īpašuma pārvaldības programmas studente Sintija Ozoliņa. Darbs sastāv no četrām daļām - analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un darba aizsardzības daļa. Izvirzītā mērķa secīgai realizācijai par pamatu tiek ņemti teorētiskie aspekti, kas atspoguļoti analītiskajā daļā. Analītiskajā daļā ir apskatīts mantošanas process, tā īpatnības, nekustamā īpašuma vērtēšana tiesvedības vajadzībām, analizēts nekustamā īpašuma tirgus un ar nekustamo īpašumu saistītās tiesības. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts vērtējums dzīvoklim, kas atrodas Rīgā, Kurzemes prospektā 4 - Z, apskatot divus gadījumus. Pirmkārt, kad ir pieejama visa nepieciešamā informācija un konkrētais nekustamais īpašums ir pilnībā apsekots, otrkārt, kad pieejami ir tikai nepieciešamie dokumenti un apsekošana ir notikusi tikai no ārpuses. Tehnoloģiskajā daļā autore ataino nekustamā īpašuma objekta - dzīvokļa, tirgus vērtības noteikšanu datorrakstā, izmantojot datorprogrammu MS Excel, www.kadastrs.lv un www.zemesgramata.lv informatīvos datus. Darba un darba aizsardzības daļā aprakstīts darba aizsardzības process un riska faktori uzņēmumā, kā arī vērtētāja darba ietekme uz apkārtējo vidi. Pētījuma izstrādes procesā apskatīti Latvijas likumdošanas un citi normatīvie akti, Latvijas tiesu prakse, vērtēšanas standarti (Starptautiskie vērtēšanas standarti, Eiropas vērtēšanas standarti, Latvijas vērtēšanas standarti), un darba tēmai atbilstošā profesionālā literatūra. Kopā darbā izmantoti 49 literatūras avoti. Diplomprojekts sastāv no 78 lapām, iekļaujot 10 tabulas, 41 attēlu, darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, mantojums, vērtēšana tiesvedības vajadzībām, nekustamā īpašuma tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, legacy, appraisal in juridical proceedings, real estate market
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 22:21:41