Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Investīcijas projekts ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā The Project of Investments in a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec. V. Šatrevičs
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 4. kursa studente Laura Birgere. Diplomprojekta mērķis: izstrādāt investīciju projektu ražošanas uzņēmumā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, tā apjoms 79 lapas (bet pielikumiem), tajā ir 39 attēli, 28 tabulas un 16 formulas. Darbā pievienoti 16 pielikumi un to apjoms 16 lapas. Analītiskajā daļā sastāv no SIA „Norplast” vispārīgās analīzes, uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīzes un finanšu pārskatu analīzes. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti – ražotnes paplašināšana, jaunas tehnoloģijas ieviešana un produkta virzīšana jaunā tirgū. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta grāmatvedības datorprogramma „Zalktis”. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izveidota darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, tiek novērtēti riski darba vietās un aprēķinātas preventīvo pasākumu izmaksas. Grafiskā daļa sastāv no 16 attēliem, kuri ir darba autores veidoti, gan no projektu aprēķinu daļas, gan no analītiskās daļas. Secinājumos un priekšlikumos tiek atspoguļotas diplomprojektā iegūtās galvenās teorētiskās un praktiskās atziņas.
Atslēgas vārdi Investīcijas projekts ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Investments in a Manufacturing Company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 15:53:10