Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko pasažieru aviopārvadājumu attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of International Air passenger Transportation in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents Doc.I.Pucens
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbs tēma ir Starptautisko pasažieru aviopārvadājumu attīstība Latvijā un darba autore ir Aļona Lukjanova. Diplomdarba mērķis ir noteikt pasažieru aviopārvadājumu attīstības virzienus, izstrādājot to skaita prognozes, ka arī novērtēt aviopārvadājumu un lidostas Rīga perspektīvas nākotnē. Atbilstoši izvirzītajiem mērķim un uzdevumiem diplomdarbā tiek novērtēta gaisa transporta nozīme, aprakstīta un analizēta pasažieru aviopārvadājumu nozare un tās attīstība, kā arī tiek izpētīta nacionālas aviokompānijas darbība. Pētījuma rezultāti rāda kopējo priekšstatu par aviopārvadājumu nozari, kā arī dots ieskats par iespējamo tālāko pasažieru aviopārvadājumu attīstību. Darba rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi Starptautiskajās lidostas Rīga attīstībai. Pirmajā teorētiskajā darba daļā tika noteikta pētāmas nozares robeža, tika sniegts gaisa pasažieru pārvadājumu nozares un nacionālas aviokompānijas novērtējums, tika veikta pasažieru analīze Rīgas lidostā, ka arī tika dots ieskats par reglamentējošo likumdošanu. Otrajā diplomdarba daļā tika novērtēta nacionālas kompānijas darbība un tās finansiālais stāvoklis, ka arī tika veikta Latvijas aviācijas tirgus dalībnieku konkurences analīze. Trešajā darba daļā tika prognozēta pasažieru starptautisko aviopārvadājumu nākotne Latvijā, tika izstrādāti iespējamie attīstības modeļi balstoties uz iepriekš veikto analīzi ar kvantitatīvo metožu palīdzību un noteiktas aviopārvadājumu perspektīvas Latvijā. Diplomdarba apjoms ir 61.lpp. Darbs sastāv no ievada un trīs nodaļām. Diplomdarbā ir iekļauti: 14.tabulas un 19.attēli, 53.avoti bibliogrāfiskajā sarakstā un 5.pielikumi uz 5.lpp.
Atslēgas vārdi pārvadājumi, pasažieru skaits, pasažieru pieaugums, lidosta Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā international air-passenger operations,the air-passenger operation development, Riga Airport
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 12:37:10