Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Līzinga izmantošana ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Leasing in a manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu Līzinga izmantošana ražošanas uzņēmumā. Tēmas aktualitāte ir pamatojama ar to, ka ražošanas uzņēmumiem samērā regulāri ir nepieciešama veco tehnoloģiju nomaiņa pret jaunākām, modernākām iekārtām, lai tādējādi palielinātu ražošanas efektivitāti un spētu ražot augstākas kvalitātes produkciju. Tā kā lielākajai daļai uzņēmēju nav tūlītēji finanšu resursi investēšanai uzņēmuma attīstībā, tad tiek izmantots līzings, kas, pēc autora domām, ir labākais finansējuma veids. Autors darba analītiskajā daļā ir noteicis līzinga darījuma jēdzienu teorētiskos aspektus, tai skaitā līzinga būtību un terminoloģiju, analizējot līzinga būtiskākās priekšrocības un trūkumus, aprakstījis līzinga veidus, to būtību, kā arī sniedzis līzinga maksājumu veidu teorētisko raksturojumu. Savukārt pētījumu un aprēķinu daļā autors sniedzis izvēlētā ražošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības raksturojumu, kā arī veicis ražošanas iekārtu, kas plānotas noformēt līzinga darījumā, vairāku līzinga atmaksas veidu salīdzināšanu pēc to sadārdzinājuma gada likmēm, lai noteiktu izvēlētajam uzņēmumam kā līzinga ņēmējam izdevīgāko līzinga atmaksas veidu. Šis darbs varētu tikt izmantots izvēlētā ražošanas uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, izvērtējot līzinga kā finansējuma avota nepieciešamību dažādu iekārtu iegādē. Bakalaura darbs sastāv no 55 lapām, un tajā ievietotas 8 tabulas un 8 attēli.
Atslēgas vārdi līzings
Atslēgas vārdi angļu valodā leasing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 10:19:01