Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Āgenskalna vēsturiskā nekustamā īpašuma saglabāšanas risinājumu ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Agenskalna historical property conservation solution in economic in economical justification
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Sarmīte Barvika
Recenzents VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta Āgenskalna vēsturiskā nekustamā īpašuma saglabāšanas risinājumu ekonomiskais pamatojums mērķis ir izpētīt galvenās Āgenskalna vēsturiskās apbūves problēmas, un ar aprēķinu palīdzību parādīt, cik lieli iegūldījumi būtu jāizdara, lai šo īpašumu saglabāšanas problēmas atrisinātu. Diplomprojekta pētāmais priekšmets ir nekustamais īpašums, kas atrodas Āgenskalnā vēsturiskās apbūves un aizsardzības zonā un ieņem pirmskara laika vēsturiskā īpašuma statusu. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām- analītiskās, projekta aprēķina, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības daļas. Analītiskā daļa ietver informāciju, kas saistīta ar Āgenskalna vēsturi un tās apbūves veidiem, Āgenskalna vēsturiskā īpašuma saglabāšanas problāmjautājumiem, kā arī vērtējamā objekta tehniskā stāvokļa un nepieciešamo rekonstrukcijas darbu apraksts. Tiek aprakstītas vērtēšanas metodes ar kuru palīdzību autore aprēķina pētāmā īpašuma tirgus vērtību. Projekta aprēķinu daļa sastāv no vērtējuma slēdziena, kur detalizēti tiek aprakstīts vērtējamais īpašums un iegūtās pētāmā īpašuma vērtības. Projekta aprēķinu beigu daļa sastav no nepieciešamo rekonstrukcijas darbu aprēķina, kā arī iegūto rezultātu salīdzinājuma. Tehnoloģiskā daļa ietver veikto aprēķinu detalizētu skaidrojumu, kur tiek atspoguļots aprēķinu iegūšanas matemātiskais un tehniskais process. Dabas un darba aizsardzības daļa ietver informāciju par būvniecības radītās slodzes ietekmi uz vidi, kā arī nekustamo īpašumu vērtētāja darba un veselības apdrošinašanas nepieciešamību. Diplomprojekta grafiskajā daļā tiek atspoguļoti darba izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 93.lpp., tajā ietvertas 24 tabulas, 49 attēli un 13 pielikumi.
Atslēgas vārdi Āgenskalna vēsturiskā nekustamā īpašuma saglabāšanas risinājumu ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Agenskalna historical property conservation solution in economic in economical justification
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 10:53:39