Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving performance of retail business of building materials
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekts Būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts izstrādāts kā pakalpojuma procesa pilnveidošanas projekts būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmumam SIA Kalme 4. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta Analītiskā daļa sastāv no 18. lapām. Šajā nodaļā iekļautas 3 tabulas un 8 attēli. Šajā daļā tiek veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu analīze, vispārējs uzņēmuma apraksts. Nodaļā ir apskatāma uzņēmuma finanšu informācija un novērtējums esošos tirgus apstākļos. Diplomdarba otrā Projekta daļa sastāv no 19 lapām. Nodaļā iekļautas 9 tabulas un 6 attēli. Šajā darba daļā tiek veikts pakalpojuma procesa pilnveidošanas plāns, tiek definēta uzņēmuma SIA Kalme 4 misija, taktiskie, operatīvie mērķi un uzdevumi, lai uzņēmums varētu veiksmīgi attīstieties ilgtermiņā. Diplomdarba trešā Tehnoloģiskā daļa sastāv no 15 lapām. Nodaļā iekļauti 16 attēli. Šajā daļā darba autors izstrādā SIA Kalme 4 mājas lapu, kas tiek izveidota bezmaksas satura vadības sistēma 1s.lv, tā ietver galveno izvēlnes lapu, no kuras izriet pakārtotas lapas, kas savstarpēji saistītas. Mājas lapa veidota izmantojot fotogrāfijas, attēlus, tabulas, rakstisku informāciju, kas savienota kopējā uzskates materiālā, kas dod daudzpusīgu informāciju par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem. Diplomdarba ceturtā Darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 5 lapām. Nodaļā iekļautas 1 tabulas un 1 attēls. Darba aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, tās iespējamie riski un faktori. Diplomprojekta 5. Grafiskā daļa sastāv no 19 lapām, kurā izvietots 18 attēlu kopums no iepriekš minētajām nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving performance of retail business of building materials
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 14:41:21