Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Lidar datu izmantošana kadastrālajā uzmērīšanā"
Nosaukums angļu valodā "Using Lidar data for cadastral survey"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.Kaļinka
Recenzents M.Ruģelis
Anotācija Maģistra darbā „LIDAR datu izmantošana kadastrālajā uzmērīšanā” uzmanība tiek vērsta uz LIDAR datu izmantošanas iespējām kadastrālajā uzmērīšanā, lai nodrošinātu kadastru ar aktuālu informāciju. Lai labāk izprastu LIDAR datu izmantošanas iespējas kadastra vajadzībām, darbā tiek apkopota informācija par tālizpētes un lāzerskenēšanas datu pielietošanas iespējām, LIDAR darbības principiem, iegūstamajiem produktiem, intensitātes attēliem, programmatūrām, kādas iespējams izmantot LIDAR datu apstrādei, iegūstamo datu un produktu iespējamajām precizitātēm un datu kvalitāti, nekustamā īpašuma valsts kadastra informacijas sistēmu, prasībām un darbu organizēšanu kadastrālajā uzmērīšanā, metodēm, kādas tiek izmantotas būvju vektorizācijas procesā no LIDAR datiem. Lai būtu iespējams izvērtēt, vai pastāv iespēja izmantot LIDAR datus kadastrālajā uzmērīšanā, praktiski tiek aplūkotas būvju un zemes lietošanas veida noteikšanas iespējas, izmantojot LIDAR datus un TerraSolid programmatūru. Izvērtējot pieejamo literatūru un praktiski iegūtos rezultātus, tiek secināts, ka izmantojot augstas kvalitātes LIDAR datus ar lielu punktu blīvumu, pastāv iespēja izmantot LIDAR datus kadastra datu aktualizācijas vajadzībām. Izstrādājot maģistra darbu, izmantotas starptautisko organizāciju publikācijas un lāzerskenešanas iekārtu un programmatūru izplatītāju publicētā informācija par attiecīgajām viņu izplatītajām iekārtām un programmatūrām. Tiek izmantoti arī LIDAR dati par nelielu teritoriju Līvānu novada Dignājas pagastā. Darbs izsrādāts uz 82 lapām, tajā iekļauta 1 tabula, 21 attēls un 48 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi LIDAR, lāzerskenēšana, kadastrs, kadastrālā uzmērīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā LIDAR, laser scanning, cadastre, cadastral survey
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 14:30:48