Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Starptautisko sūtījumu kontroles punktu novietojuma ietekme uz pilsētvidi
Nosaukums angļu valodā Impact of control point location of international shipments on urban environment"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lektors U.Kamols
Anotācija Maģistra darba tēma ir Starptautisko sūtījumu kontroles punktu novietojuma ietekme uz pilsētvidi. Mūsdienās viens no būtiskākajiem pilsētvides stāvokli ietekmējošiem faktoriem ir transports. Neviena valsts tautsaimniecība nav neatkarīga no pārējās pasaules, jo starp valstīm pastāv cieši ekonomiskie sakari, notiek starptautiskā tirdzniecība. Attīstoties ekonomikai, ar katru dienu tirdzniecības apjoms pieaug. Palielinoties starptautiskās tirdzniecības nozīmei un apjomiem, palielinās arī starptautisko sūtījumu kontroles punktu nozīme un preču un transporta plūsma, kas iziet caur šiem punktiem. Starptautisko sūtījumu kontroles punkti jeb muitas kontroles, kas atrodas pilsētas teritorijā, atstāj negatīvu ietekmi uz pilsētvidi, jo pieaugot kravu pārvadājumu apjomam, pieaug arī ceļu noslogotība un ar to saistītās izrietošās problēmas, kā ceļu kvalitātes pasliktināšanās, sastrēgumi, ceļu satiksmes negadījumi, gaisa piesārojums un transporta radītais troksnis pilsētā, kā arī citas ar kravas transportu saistītas problēmas, kas padara pilsētvidi nepievilcīgu. Maģistra darba pētījuma mērķis ir novērtēt starptautisko sūtījumu kontroles punktu novietojuma ietekmi uz pilsētvidi un izstrādāt priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai, samazinot kontroles punktu novietojuma ietekmi uz pilsētvidi. Diplomdarbs sastāv no ievada, trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, pielikumiem. Pirmajā daļā tiek raksturoti ārējās tirdzniecības pamati un muitas loma ārējās tirdzniecības procesā, raksturota transporta infrastruktūra un ilgtspējīgas pilsētvides jēdziens. Otrajā daļā tiek raksturota un analizēta transporta infrastruktūra Rīgā un muitas kontroles punktu novietojuma ietekme uz pilsētvidi vērtējot muitas punktu darbību raksturojošos rādītājus un transporta intensitāti valstī. Trešajā daļā izstrādātas Rīgas reģiona muitas kontroles punktu darbības vides labiekārtošanas iespējas izveidojot papildus stāvlaukumus blakus kontroles punktiem un kravu transporta plūsmu organizējot apkārt pilsētai, pilsētas kodolam, tādejādi mazinot sastrēgumus, gaisa piesārojumu, troksni un negadījumu skaitu pilsētas kodolā, kurā vēsturiski veidotās šaurās ielas un augstā apbūve nav piemērota kravas transportam. Darba izstrādes laikā gūtās atzias formulētas secinājumos un priekšlikumos. Maģistra darbs sastāv no: 107 lpp (neieskaitot pielikumus), 46 attēliem, 10 tabulām un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Starptautisko sūtījumu kontroles punktu novietojuma ietekme uz pilsētvidi
Atslēgas vārdi angļu valodā International shipment control point location impact on the urban environment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 08:07:14