Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums „Elektriskā formula” izglītības projekta ieviešanas iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Electric Formula" Education Project Implementation Options in Latvia"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
Recenzents M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
Anotācija Maģistra darbs Elektriskā formula izglītības projekta ieviešanas iespējas Latvijā ir par projektu, kas paredzēts jauniešiem no 11 līdz 25 gadu vecumam. Projekta mērķis ir iedvesmot jauniešus studēt inženierzinības, lai radītu jaunus, augsti kvalificētus un pieredzējušus speciālistus. Inženierzinību popularitāte jauniešu vidū tiek veicināta aizraujošā veidā pielietojot praktiski iegūtās zināšanas. Projekta dalībnieku uzdevums ir, komandas biedriem sadarbojoties, uzprojektēt un izgatavot tehniski veiksmīgāko elektrisko automobili, par kura izturību un konkurētspēju iespējams pārliecināties sacenšoties ar citām komandām. Darba mērķis ir pierādīt šī projekta nepieciešamību Latvijā, ko autors veic, aptaujājot mācību iestādes un intervējot nozares speciālistus. Apkopojot iegūtās atbildes, maģistra darba autors secina, ka maģistra darba mērķis ir pierādīts, jo nozares speciālisti un mācību iestādes atbalsta šāda projekta ideju. Lai izpildītu maģistra darba uzdevumu - izpētīt Elektriskā formula izglītības projekta reālas ieviešanas iespējas Latvijā - ir sīki analizēts Greenpower izglītības projekts, uz kura bāzes tiek veidots projekts Elektriskā formula. Darbā ir izpētīti un apzināti organizatoriskas un tehniskas dabas jautājumi, kas saistīti ar projekta darbības uzsākšanu un sacīkšu organizēšanu. Apkopojot šo informāciju, darba autors secina, ka Elektriskā formula izglītības projektu ir iespējams realizēt Latvijā. Šis darbs sastāv no 5 nodaļām, kur 1.nodaļā ir analizēti iepriekš veiktie pētījumi, saistībā ar projektu Greenpower, 2.nodaļā ir izpētīts projekts Greenpower, uz šo nodaļu tiek balstīta 4.nodaļa, kurā aprakstīta Greenpower izglītības projekta iespējamā pielāgošana Latvijas apstākļiem, un 3.nodaļā no teorētiskā viedokļa ir aprakstītas kvalitatīvajās un kvantitatīvās pētījuma metodes, veiktie pētījumi un rezultāti. Darbs sastāv no 80 lapaspusēm, kurā ir iekļauti 4 grafiki un 37 attēli. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: Elektriskā formula, projekta ieviešana, jaunieši, eletromobilis,inženierzinātnes.
Atslēgas vārdi Elektriskā formula, projekta ieviešana, jaunieši, eletromobilis,inženierzinātnes
Atslēgas vārdi angļu valodā "Electric formula", project implementation, youths, electric vehicle, engineering
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 09:03:29