Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Komercbanku maksājumu karšu izmantošanas veicināšana ārzemēs
Nosaukums angļu valodā Promoting the Use of Payment Cards Abroad
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dr.habil.oec.prof. R.Počs
Recenzents
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Komercbanku maksājumu karšu izmantošanas veicināšana ārzemēs. Darba tēmas aktualitāti autore pamato ar to, ka banku bizness šobrīd visā pasaulē ir ļoti būtisku pārmaiņu ceļā. Modernās tehnoloģijas nosaka klientu paradumu maiņu visās dzīves jomās. Svarīgi ir efektīvi risināt jautājumus par banku atsevišķu pakalpojumu, tai skaitā maksājumu karšu, organizēšanas pilnveidi starptautiskajos finanšu darījumos. Diplomdarbs ir izstrādāts latviešu valodā autores bakalaura studiju ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē. Darba mērķis ir izpētīt Latvijā piedāvāto maksājumu karšu izmantošanu norēķiniem ārzemēs un piedāvāt komercbankām piemērotus maksājumu karšu ārzemēs izplatīšanas un organizēšanas pilnveidošanas veidus. Pētījuma gaitā tika izpētīts un salīdzināts komercbanku maksājumu karšu piedāvājums, izpētīta un analizēta maksājumu karšu izmantošanas dinamika, izpētīta maksājumu karšu nozīme patērētāju ikdienā un karšu izmantošanas veidi ārzemēs pašlaik. Veicot aptaujas anketu, izdarīti attiecīgi secinājumi, par to vai komercbanku maksājumu karšu izmantošana Latvijā ir apmierinoša, un vai iespējams paplašināt piedāvājumu ārvalstīs, vai iespējams uzlabot sniegto pakalpojumu sortimentu un kvalitāti. Pētījumā arī parādīts, ka norēķiniem ārzemēs lielākā daļa patērētāju dot priekšroku skaidrai naudai. Iemesls šādai rīcībai ir neuzticība norēķiniem ārvalstīs ar maksājumu kartēm, kam bieži pamats ir nepietiekoša pārliecinātība par to, kura zīmola kartes tiek pieņemtas konkrētajā valstī vai reģionā. Izstrādāti risinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kuri ir vērsti uz komercbanku maksājumu karšu efektīvākas izmantošanas organizēšanu ārzemēs. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām un kopējais darba apjoms ir 73 lapas, kurās iekļauti 15 attēli un 3 tabulas. Darbam ir 5 pielikumi. Atsauces dotas uz 43 bibliogrāfiskajā sarakstā ietvertajiem informācijas avotiem. Pētījuma periods ir 2009. 2012. gads.
Atslēgas vārdi maksājumu kartes, komercbankas, izmantošanas veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā payment cards, commercial banks, promotion of usage
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 08:16:43