Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Būvniecības projektu vadības procesa izveide SIA "Būviecere"
Nosaukums angļu valodā "Development of the Construction Project Management Process in the "Būviecere" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Mg.oec. Guna Eglīte
Anotācija ANOTĀCIJA Ernstsons G. „Būvniecības projektu vadības procesu izveide uzņēmumā SIA „BŪVIECERE””; Bakalaura darbs / G.Ernstsons, R.Liepiņa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. - 73 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri: 9 avoti latviešu, 7 angļu valodā un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus un iespējamos riskus un sniegt priekšlikumus būvniecības projektu vadības procesa ieviešanai SIA „BŪVIECERE”, lai optimizētu projektu realizācijas laiku un izmaksas. Pirmajā darba daļā analizēta teorētiskā informācija par procesu pieeju, procesu aprakstiem, kvalitātes pārvaldības metodēm, kas izmantotas analītiskajā un praktiskajā daļā. Otrajā darba daļā veikts būvniecības nozares izvērtējums, SIA „BŪVIECERE” darbības novērtējums, izvērtēts projektu realizācijas process un marketinga uzlabošanas process, kā arī izvērtēti ar to saistītie riski. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi būvniecības projekta vadības procesa izveidei, dokumentācijas vadībai, būvdarbu izpildei un būvdarbu kontrolei. Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi par būvniecības projektu vadības procesa izveidi un kvalitātes uzlabošanu.
Atslēgas vārdi GINTS ERNSTSONS
Atslēgas vārdi angļu valodā GINTS ERNSTSONS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 15:31:06