Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunu klientu piesaistīšanas projekts mikrouzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Attracting new clients in a microenterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. asist. L.Budņiks
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Darbā ir apskatīts uzņēmums SIA „Rūķu aleja”, analizēti tā esošie klienti un izstrādāts projekts jaunu klientu piesaistīšanai. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma esošos klientus un izstrādāt projektu jaunu klientu piesaistīšanai. Šī mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi kā iepazīstināšana ar uzņēmumu un tā darbības vidi, priekšstata sniegšana par mikrouzņēmumu, esošo klientu apmierinātības līmeņa analīze, uzņēmuma piedāvājumu klāsta apskatīšana, jaunu klientu piesaistīšanas veidi, labāko reklāmas veidu analīze, konkurentu un iespējamo draudu analīze, darba un dabas aizsardzības pasākumus izskatīšana uzņēmumā. Izstrādājot bakalaura darbu autore nonāca pie secinājumiem, ka uzņēmumam ir stabili patstāvīgie klienti, kuriem ir zināmas priekšrocības pakalpojumu veikšanai viņu vajadzībām, uzņēmums nenodarbojas ar ne ko unikālu un vienreizēju, tādēļ ir samērā daudz konkurentu, kā arī ņemot vērā to, ka uzņēmums ir neliels, tam ir uzticami klienti, ar kuriem ir izveidota laba sadarbība, uzņēmumam ir ļoti maz reklāmas, ko vajadzētu paplašināt, lai nodrošinātu jaunu klientu pieplūdumu un informētu visus potenciālos pakalpojumu pircējus par uzņēmuma esamību, darba kvalitāti un piedāvājumiem. No darba secinājumiem izveidojās priekšlikumi par pretimnākošās un draudzīgās attieksmes pret klientiem saglabāšanu, reklāmas bukletu, vizītkaršu nelielās tirāžās izveidošanu, lai pārbaudītu, kā tas ietekmē jaunu klientu piesaisti uzņēmumam, mājas lapas paplašināšanu un tās dizaina veidošanu atbilstoši SIA „Rūķu aleja” tematikai, kā arī par cenu atlaidēm, kuras tiktu piešķirtas patstāvīgajiem klientiem. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 15 tabulām, 39 attēliem un 3 pielikumiem. Darbā izstrādē izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Klientu piesaiste; Mārketings; Reklāmas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Clients attraction; Marketing; Advertising opportunities
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 19:16:41