Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitekta un sabiedrības komunikācija ar arhitektūras akupunktūras palīdzību
Nosaukums angļu valodā Communication Between Architect and Society Within Acupuncture Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc. E. Bērziņš
Recenzents Arh. R. Riekstiņš
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4. kursa studentes Elīnas Skujiņas bakalaura darbs ir Arhitekta un sabiedrības komunikācija ar arhitektūras akupunktūras palīdzību. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādātais daudzfunkcionālas vides un dzīvojamās zonas attīstības priekšlikums, Manheimā, Vācijā, kā arī Arhusas Arhitektūras skolā (Aarhus School of Architecture, Dānija) Erasmus apmaiņas programmā izstrādātais publiskas telpas projekts Aahusā. Mūsdienu arhitektūrai raksturīga ilgtspējīgas, demokrātiskas, radošas, ekoloģiskas un sociālas pieejas izmantošana. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta arhitekta un sabiedrības komunikācijas uzlabošanai un sabiedrības iesaistīšanai projektu tapšanas procesā. Pilsētas akupunktūru sekmējusi mūsdienu pasaules un Eiropas finansiālā krīze un lejupslīde būvniecības jomā. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot akupunktūras ieguldījumu pilsētas publiskās telpas veidošanā, izpētīt pilsētas akupunktūras projektēšanas principus, definēt pilsētas akupunktūras potenciālo attīstību Latvijā. 1.nodaļā tiek definēti mūsdienu arhitektūras galvenie principi un konstatēts arhitekta un sabiedrības komunikācijas svarīgums mūsdienu arhitektūras tapšanas procesā. 2.nodaļā definēts jēdziens akupunktūra arhitektūrā un tā aizsākumi, kā arī analizēti iemesli pilsētas akupunktūras attīstībai mūsdienu pilsētās. 3.nodaļā analizēti pilsētas akupunktūras piemēri, to ietekme uz sabiedrību un pilsētas publisko telpu un pilsētu kopumā. 4.nodaļā definēts sociālais aspekts Latvijas arhitektūrā, apskatīti sociāli pozitīvi arhitektūras piemēri Latvijā un to ietekme uz sabiedrību. 5.nodaļā pētīta Latvijas plānošanas likumu attieksme pret pilsētas akupunktūras potenciālo attīstību Latvijā, apskatīti potenciālie pilsētas akupunktūras attīstības virzieni Latvijā. Darba rezultātā tiek secināts, ka pilsētas akupunktūra mūsdienīgs pilsētplānošanas veids pilsētas publiskās telpas izveidē, apvienojot dažādu interešu komunikāciju un rūpīgu problēmas risināšanu. Pilsētas akupunktūrai ir potenciāls turpmākajai attīstībai Latvijā. Atslēgas vārdi: arhitekts un sabiedrība, akupunktūra arhitektūrā, pilsētas akupunktūra, publiska pilsētas telpa, sabiedrības līdzdalība, Latvija. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 53 lapaspuses, ieskaitot 31 attēlu, tam ir 2 pielikumi, un izmantoti 46 informācijas avoti.  
Atslēgas vārdi arhitekts un sabiedrība, akupunktūra arhitektūrā, pilsētas akupunktūra, publiska telpa, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā architect and society, acupuncture in architecture, urban acupuncture, public space, Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 23:01:16