Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Esošo fasāžu siltināšanas tehnoloģiju apskats, novērtējums un ieteikumi"; diplomprojekts "Fasāžu siltināšanas paneļu Termoprim ražošanas cehs Valmierā"
Nosaukums angļu valodā "Rewiew, Evaluation and Recommendations for Heat-Insulation Technologies of the Existin Facades"; Diploma Project "Production Shop of Facade Heat-Insulation Panels Termoprim in Valmiera"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Doc.Ā.V. Lapsa
Recenzents Z.Jansone
Anotācija Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbs satāv no bakalaura pētījumu daļas un inženierprojekta darba. Pētījumu daļas ievadā tiek dots vispārīgs pārskats par esošo situāciju ēku energoefektivitātes paaugstināšanā Latvijā. Tiek apskatīts paveiktais un iezīmēti turpmāk veicamie darbu apjomi esošo ēku siltināšanas jomā. Turpmākajās sadaļās tiek apskatīti un analizēti Latvijā līdz šim visvairāk pielietotie ēku fasāžu siltināšanas paņēmieni un tehnoloģija. Tiek apskatītas visvairāk pieļautās kļūdas fasāžu siltināšanā, ko lielā mērā nosaka neatbilstošu laika apstākļu izvēle un tehnoloģijas neievērošana. Tiek salīdzinātas esošās tehnoloģijas, nosakot to trūkumus un priekšrocības. Tās tiek salīdzinātas arī būvizmaksu ziņā. Tiek apskatīta līdz šim nepielietota, progresīva ēku fasāžu siltināšanas sistēma, kuras pamatā ir moduļu veida siltināšanas paneļu „Termoprim” pielietošana. Šīs sistēmas pielietošanas rezultātā tiek maksimāli izslēgtas kļūdas būvniecībā un izslēgts laika apstākļu faktors. Inženierprojekta daļā izstrādāts siltināšanas paneļu „Termoprim” ražošanas cehs. Projekta ietvaros veikti metāla un betona konstrukciju aprēķini atbilstoši Eirokodeksa prasībām. Izstrādāts būvdarbu organizācijas projekts, būvdarbu kalendārais grafiks un veikti būvdarbu ekonomiskie aprēķini. Profesionālā bakalaura darba kopējais apjoms ir 93 lapas. Tajā skaitā pētījumu daļa satur 30 lapas ar 34 attēliem un 23 tabulām, inženierprojekta daļa satur 53 lapas ar 11 attēliem, 16 tabulām un 8 A1 formāta rasējuma lapām.
Atslēgas vārdi Siltināšana, siltināšanas paneļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat-Insulation, insulation panels
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 10:19:28