Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development project for a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., doc. J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts studiju programmā - uzņēmējdarbība un vadīšana. Tā nosaukums ir Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projeka aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskās daļas. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt uzņēmumam attīstības iespēju projektus. Analītiskā daļa ir apskatāma uzņēmuma AS Goldinvest Asset Management vispārīgā informācija, finanšu stāvokļa analīze, SVID analīze un ir konstatētas problēmas un to risināšanas priekšlikumi. Projektu aprēķinu daļā ir izveidoti trīs projekti uzņēmuma attīstībai: zelta uzpirkšanas punkta atvēršana, reklāmas nodaļas organizēšanas un ceha modernizācija. Tehnoloģiskajā daļā tiek prognozēts neto apgrozījums un pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas nākamajam periodam, ar ticamības intervālu 95%. Darba un dabas aizsardzības ir noteikti un novērtēti darba riski uzņēmuma administrācijas darbvietā. Grafiskajā daļā ir attēloti projekta gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Darba kopējais apjoms ir 62 lappuses, kas ietver sevī 35 tabulas, 24 attēlus un 20 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi zelts; attīstības projekts; ceha modernizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā gold; development project; shop update.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 23:44:30