Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Deformācijas šuvju kalpošanas laiks dzelzsbetona tiltiem” („Zaļās ielas rekonstrukcija posmā no Tirgus laukuma līdz Ausmas ielai Dobelē”)
Nosaukums angļu valodā „Lifetime of Expansion Joints in Reinforced Concrete Bridges” („Reconstruction of Zala Street Section from Market Square to Ausmas Street in Dobele”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.sc.ing. K. Gode
Recenzents prof. A.Paeglītis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Deformācijas šuvju kalpošanas laiks dzelzsbetona tiltiem”. Darba mērķis - izpētīt deformācijas šuvju tipus un to uzbūvi, noskaidrot faktorus, kas ietekmē deformācijas šuvju kalpošanas laiku, uzzināt kādi ir tipiskākie defektu veidi un optimālos deformācijas šuvju mūža ilgumus. Pētnieciskajā daļā mērķis ir noskaidrot kāda tipa deformācijas šuves ir plašāk pielietotas dzelzsbetona tiltiem un pārvadiem Latvijā un noskaidrot kāds ir to tehniskais stāvoklis. Bakalaura darba 1. nodaļā, kas ir ievads, ir pamatota šīs tēmas aktualitāte un izvirzīti darba mērķi un uzdevumi. 2. nodaļā tiek apskatīti deformācijas šuvju tipi un to konstruktīvā uzbūve, kā arī uzskaitītas deformācijas šuvju funkcijas un uzdevumi. 3. nodaļā ir uzskaitīti faktori, kuri izraisa deformācijas šuvju defektus, un iemesli, kas veicina deformācijas šuju ūdens necaurlaidības zaudēšanu. 4. nodaļā tabulu veidā ir parādīti tipiskie šķērsgriezumi dažādu veidu deformācijas šuvēm ar informāciju par katru šuves veidu, tai skaitā biežāk konstatētajiem defektiem, to simptomiem un dažiem to cēloņiem. Katram šuves tipam dots paredzamais mūža ilgums. 5. dodaļā defekti ir sadalīti kategorijās, kuras ir raksturīgas konkrētiem deformācijas šuvju tipiem. 6. nodaļā ir sniegts pētnieciskās daļas izklāsts – foto fiksācijas, deformācijas šuvju novērtējums un defektu uzskaite. 7. nodaļā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi par apskatīto tēmu. Pētnieciskās daļas iegūtie rezultāti apliecina teorētiskajā daļā dotos pamatojumus, par to, kuri ir visplašāk pielietotie šuvju tipi un kādi ir to raksturīgākie defekti. Inženierprojektā ir izstrādāts Zaļās ielas rekonstrukcijas projekts Dobelē, posmā no Tirgus laukuma līdz Ausmas ielai. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 125 A4 formāta lapaspuses un 18 rasējumu lapas. Darbā ir iekļauti 11 attēli un 28 tabulas. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 20 avotiem. Pielikumi darbā nav.
Atslēgas vārdi Deformācijas šuves. Deformācijas šuvju defektu veidi. Deformācijas šuvju paredzamais darba mūžs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Expansion Joints. Most typical kinds of defects of expansion joints. Lifetime of expansion joints.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 15:53:40