Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Līzinga izmantošana uzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Leasing in business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Līzinga izmantošana uzņēmējdarbībā. Šī bakalaura darba mērķis ir uzzināt kas ir līzings, kādi līzinga veidi pastāv, kādos gadījumos ir nepieciešams līzings un vai tas ir izdevīgs, kā arī uzzināt, cik līzings ir attīstīts Latvijā un kā tas tiek regulēts. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Analītisko apskata daļu veido 3 nodaļas un 6 apakšnodaļas, tajās ir aplūkota līzinga attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, līzinga operācijas mehānizms un līzinga operācijas elementi, kā arī aplūkoti līzinga maksājumu veidi un to aprēķināšanas metodes. Darba pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Daļas ietvaros tika aplūkots līzinga portfelis Latvijā, kā arī sniegts uzņēmuma SIA McĀbols vispārējs raksturojums un, pamatojoties uz analītiskajā daļā izanalizēto teorētisko literatūru, tika veikta maksājumu novērtēšana ar dažādiem līzinga maksāšanas veidiem uzņēmumā par 10 gadiem uz priekšu, kā arī tika salīdzinātas šīs metodes. Darba nobeigumā tika apkopoti secinājumi no paveiktās salīdzināšanas, kā arī izvirzīti priekšlikumi Latvijas līzinga devējiem. Darba apjoms ir 69 lappuses, un tajā ir iekļauti 11 tabulas, 10 attēli un 26 formulas. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantoti 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lizinga izmantosana uznemejdarbiba
Atslēgas vārdi angļu valodā "Leasing in business."
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 06:49:57