Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a capital company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., doc. J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no 5 daļām. Analītiskā daļa sastāv no uzņēmuma vispārēja darbības raksturojuma, organizatoriskās struktūras raksturojuma, uzņēmējdarbības iekšējās vides analīzes un ārējās vides analīzes, kā arī tiek izanalizēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Analītiskās daļas beigās tiek veikta uzņēmuma SVID analīze un ņemot vērā analīzes apkopojumu, tiek izstrādāti trīs projekti uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Projekta daļā autore izvirza trīs priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Pēc autores domām, uzņēmumam nepieciešams ieviest jaunu pakalpojumu, optimizēt mājas lapas tekstu un saturu, kā arī veikt uzņēmuma atpazīstamības veicināšanas pasākumus. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts datu bāzes izveidošanas projekts. Daļas ietvaros tiek uzskatāmi parādīts šī projekta ieviešanas process no tehniskās puses. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izvērtēti uzņēmuma darbinieku riksi, kā tos samazināt un novērst. Diplomprojekta noslēgumā tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicēties materiāli.
Atslēgas vārdi Organizatoriskā struktūra, secinājumi un priekšlikumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Structure of organization, conclusions and recommendations
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 21:49:04