Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde un to kvalitātes rādītāju analīze” („Brīvības ielas rekonstrukcija Valmierā”)
Nosaukums angļu valodā „Execution of Everyday Maintenance Works and Analysis of Quality Parameters” („Reconstruction of Brivibas Street in Valmiera”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Darba tēma ir Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde un to kvalitātes rādītāju analīze. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu kvalitātei ir liela ietekme uz autoceļa ilgmūžību un ekspluatācijas īpašībām. Savlaicīgi, plānveidīgi un atbilstošā kvalitātē veicot ikdienas uzturēšanas darbus, tiek nodrošināta ceļa kalpotspēja un droša pārvietošanās visiem satiksmes dalībniekiem ilgā laika periodā. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt ikdienas uzturēšanas darbu izpildi un darbu kvalitātes rādītājus Latvijā. Bakalaura darbā tiek apskatīts esošais ikdienas uzturēšanas modelis, apkopota pēdējo 3 gadu statistika par darba izpildes kvalitāti. Inženierprojekta tēma ir Brīvības ielas rekonstrukcija Valmierā. Darba mērķis ir pārprojektēt Brīvības ielu atbilstoši mūsdienu pilsētvides prasībām. Ielas segums ir sliktā stāvoklī, nav nodrošināta ūdens atvade, nobrauktuves uz privātmājām ir ar neatbilstošiem parametriem, nav nodrošināta gājēju un velobraucēju droša pārvietošanās. Darbs satur 152 lpp, 31 tabulu, 51 attēlu, 22 rasējumus un 35 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde un to kvalitātes rādītāju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Execution of Everyday Maintenance Works and Analysis of Quality Parameters
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 10:39:10