Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas plānošana ūdens apgādes nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Rising of a Company Performance Efficiency in Water Supply Industry"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Mg.oec.,lekt. U.Kamols
Anotācija Maģistra darba autore: Ivita Kalniņa. Maģistra darba temats: Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas plānošana ūdens apgādes nozarē. Pētījuma objekts ir ražošanas uzņēmums SIA Rīgas ūdens, kurš nodrošina centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma veiktās darbības savu funkciju izpildei un to ietekme uz uzņēmuma darbības efektivitāti. Maģistra darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma SIA Rīgas ūdens darbības efektivitāti dažādās jomās un izstrādāt projektu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no 3 daļām. Analītiskajā darba daļā tiek raksturota ūdensapgādes nozare Latvijā un tās tiesiskais regulējums, raksturota uzņēmuma SIA Rīgas ūdens darbība un izvērtēti tā darba resursi, uzņēmuma darbību raksturojošie finanšu rādītāji un veikta SVID analīze, kā arī aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām nākas saskarties Rīgas ūdensapgādes sistēmai. Lietišķā pētījuma daļā tiek izvērtēta efektivitāte dažādās uzņēmuma SIA Rīgas ūdens darbības jomās, lai noteiktu darbības jomu, kurai jāpievērš uzmanība, lai paaugstinātu kopējo uzņēmuma darbības efektivitāti, kā arī tiek meklēti iespējamie virzieni problēmas risinājumam. Projekta daļā tiek veikti nepieciešamie aprēķini projekta realizācijai, kas ļautu palielināt SIA Rīgas ūdens klientu skaitu un pakalpojumu patēriņu, kā arī nodrošinātu ūdensapgādes pakalpojumu standartu izpildi attiecībā uz tīklu pārklājumu un kreditoru prasību izpildi attiecībā uz to iedzīvotāju īpatsvaru, kuri saņem pilnvērtīgus un drošus ūdensapgādes pakalpojumus, un paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti. Darba veidošanā tiek izmantotas analītiskās, statistiskās un salīdzināšanas metodes, arī tabulas un grafiskās metodes, kā arī modelēšana un SVID analīzes metode. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā ir iekļauti 19 attēli, 35 tabulas, bibliogrāfija 31 avoti latviešu valodā, darbam pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas plānošana ūdens apgādes nozarē
Atslēgas vārdi angļu valodā Rising of a Company Performance Efficiency in Water Supply Industry
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 00:17:12