Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Telpiskas tērauda kopnes dimensionēšanas vadlīniju izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Dimensioning guidelines for spatial steel truss"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs L.Pakrastiņš
Recenzents K.Kalniņš
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvkonstrukciju katedrā. Maģistra darba tēma: Telpiskas tērauda kopnes dimensionēšanas vadlīniju izstrāde. Darba analītiskajā daļā izpētīta līdzšinējā informācija par telpisku tērauda kopņu projektēšanu, to racionāliem risinājumiem, tipiem un to modifikācijām, kā arī aprēķina pieņēmumiem. Veikts vispārīgs pētījums par mūsdienīgām optimizācijas pētījuma plāna sastādīšanas un regresijas vienādojumu aprēķina metodēm. Apkopota literatūrā un normatīvos pieejamā informācija par prasībām elementu lokanumam un spiesto atgāžņu aprēķina garumiem. Maģistra darba pētnieciskajā daļā sastādītas vizuālas vadlīnijas, kurās atkarībā no kopņu laiduma, slodzes, kā arī SLS un ULS robežstāvokļu aprēķinos lietoto slodžu attiecības iespējams izvēlēties racionālu kopnes augstumu un tērauda klasi. Apskatīti divi telpisku kopņu tipi, kuru atgāžņu izvietojums balstīts uz Pratt (atgāžņu) un Warren (trijstūra) plaknisko kopņu konstrukciju. Pieņemta vienmērīgi izkliedēta slodze, kas vienādi sadalīta uz abām augšjoslām. Vadlīnijas sastādītas balstoties uz aprēķināto kopņu un to elementu atbilstību LVS EN 1993-1-1 kā arī literatūrā pieejamajām mezglu projektēšanas vadlīnijām. Vadlīnijas sastādītas kopnēm, kuru izgatavošanā lietots S235, S275 vai S355 klases tērauds, apskatītas 3 dažādas pieliktās slodzes aprēķina/normatīvās vērtības attiecības: 1.35, 1.425 un 1.50. Apskatītas 18 kopnes tipa/tērauda/slodzes attiecības kombinācijas, katrā no tām vadlīnijas sastādītas no 201 mēģinājuma kopas kopā pētījuma rezultāti sastādīti no 3618 eksperimentu datu apkopošanas. Darba apjoms 87 lpp., 20 tabulas, 96 attēli, 5 pielikumi, 51 izmantotās literatūras avots.
Atslēgas vārdi telpiska kopne, dimensionēšana, API, vadlīnijas, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā spatial truss, dimensioning, API, guidelines, optimization
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 18:35:41