Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Informācijas tehnoloģijas kontroles vides nozīmes novērtējums un ieviešanas vadlīnijas vidēja lieluma uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Importance and Implementation Guidelines for Information Technology Control Environment in Medium-Size Enterprises
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Renāte Strazdiņa
Recenzents Dr. sc. ing. Uldis Sukovskis
Anotācija Rūtas Pirtas maģistra darbā „Informācijas tehnoloģijas kontroles vides nozīmes novērtējums un ieviešanas vadlīnijas vidēja lieluma uzņēmumos” tiek pētīta Informācijas tehnoloģijas (IT) kontroles vides kā nozīmīga uzņēmumu iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa. Maģistra darba mērķi ir: (1) novērtēt IT kontroles vides izveides nepieciešamību organizācijās un priekšrocības, ko šādas vides esamība sniedz; (2) izstrādāt vienkāršas un viegli saprotamas vadlīnijas IT kontroles vides ieviešanai un uzturēšanai vidējos uzņēmumos. Maģistra darba uzdevumi ir: (1) analizēt teorētisko materiālu par IT kontrolēm un IT kontroles vidi; (2) apkopot IT kontroles vides audita datus un veikt to analīzi; (3) izstrādāt vadlīnijas IT kontroles vides ieviešanai un uzturēšanai vidējos uzņēmumos Latvijā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – pirmajā daļā iekļauts izpētes teorētiskais pamatojums, otrajā daļā – pētījums par IT kontroles vides nepieciešamību (veicot auditu datu analīzi), trešajā daļā – autores izstrādātas vadlīnijas IT kontroles vides ieviešanai/uzturēšanai vidējos uzņēmumus. Darba rezultāts ir izstrādātas vadlīnijas IT kontroles vides ieviešanai/uzturēšanai vidējos uzņēmumus, kā arī autores secinājumi un rekomendācijas. Projekta daļā aprakstīts funkcionālo procesu un prasību izstrādes projekts valsts pārvaldes institūcijā. Darba apjoms - 108 lpp., 14 tabulas un 19 attēli. Izmantoti 27 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi IT audits, IT kontroles, IT kontroles vide
Atslēgas vārdi angļu valodā IT audit, IT controls, IT control environment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 13:53:55