Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Stacijas ēkas nozīme pilsētas infrastruktūrā
Nosaukums angļu valodā ignificance of a Station Building in Urban Infrastructure
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Lekt. D. Kalvāne
Recenzents Arh. S. Levāne
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Santas Elstiņas bakalaura darba tēma ir Stacijas ēkas nozīme pilsētas infrastruktūrā. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir stacijas ēkas nozīme pilsētas infrastruktūrā, atainot procesu, kā veidojās un attīstījās stacijas ēkas un pilsētas ap tām. Darbā apkopoti staciju ēku piemēri dažādos laika periodos, izpētot ēku funkciju un tēla vēsturisko attīstību, kā arī analizēt transporta un stacijas ēku evolūcijas tendences mūsdienās un nākotnes potenciālu. Latvijas stacijas ēkas hronoloģiski sistematizētas tabulā. Apkopoti Eiropas un Latvijas staciju ēku un dzelzceļa attīstības tendenču piemēri. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā no tām apskatīta stacijas ēku attīstība vēsturiskā kontekstā to ietekmējošie faktori un procesi no dzelzceļa pirmsākumiem līdz 21.gadsimtam. Otrajā nodaļā apskatīti dažādi staciju tipi, klasificējot stacijas pēc to funkcijas transporta tīklā un pēc ēkas stacijas lieluma, kā arī sistematizēti arhitektoniski izteiksmīgāko Latvijas staciju ēku piemēri. Trešajā nodaļā analizēts dzelzceļš kā ekoloģisks transporta veids, atspoguļota pašreizējā situācija Latvijā un Eiropā, kā arī prognozētas nākotnes attīstības tendences. Praktiskā nozīmē darbs izmantojams, lai iepazītu staciju ēku tipoloģiju un lai plānotu perspektīvo pilsētvides un transporta infrastruktūras attīstību, ievērtējot dzelzceļa un pasažieru stacijas funkcionālās pārmaiņas un nozīmi pilsētā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 87 lapaspuses, ieskaitot 44 attēlus un 13 autora veidotas shēmas, tam ir 2 pielikumi, un izmantoti 99 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi dzelzceļš, stacija, ilgtspējīgs transports, staciju ēku klasifikācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā railway, station, sustainable transport, station building classification.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 12:52:16