Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Jaunā Rīgas teātra pārbūve Rīgā, Lāčplēša ielā 25
Nosaukums angļu valodā The Renovation of The Riga New Theatre, in Lāčplēša Street 25, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Krastiņš
Recenzents Arh. V. Polkovņikova
Anotācija Jaunais Rigas teatris ir starptautiski un Latvija atzits pilsetas teatris. Dzivojamo kvartalu ieskauts, tas dzivo klasiskajiem dramas teatiem neraksturigu dzivi, kuru nosaka gan paša teatra, gan eku kompleksa ipaša vesture. Diplomprojekta izstrades ietvaros tiek piedavats alternativs teatra eku kompleksa attistibas redzejums, likvidejot morali un tehniski novecojošo iekšpalma paligeku, un saglabajot nemainigas arhitektoniskas vertibas - Lacpleša ielai piegulošo galveno ekas fasadi, 1.stava vestibila interjera elementus, iekšpagalmu telpisko strukturu un geometriju. Pagalma majas apjoms tiek nojaukts, funkcionali savienojot publikai pieejamo un saimniecibas iekšpagalmus ar kravas transporta koridoru. Tika atrisinats viens no pamatuzdevumiem kravas un dekoraciju piegade caur paplašinato caurbrauktuvi no Lacplešu ielas, nodrošinot tiešu piekluvi abiem kravas liftiem. Vienlaikus, tiek saglabata, ipašas nepieciešamibas gadijumos, iespeja izmantot esošo servituta celu no Gertrudes ielas. Pie Lacpleša ielas piegulošas ekas arejo veidolu paredzets atstat pec iespejas neskartu, saglabajot un atjaunojot vertigo ielas fasadi un atjaunojot jumta izbuves tornus (virsskatuves dala un virs lielas zales skatitaju balkona) pec vesturiska originalprojekta. Iekštelpas tiek veikta telpu konstruktiva un funkcionala transformacija - Lielas zales parters un skatuve tiek izveidoti 2.stava limeni, iepriekšejas kolonnu zales vieta, tadejadi saisinot skatitaju plusmam paredzeto vertikalo limenu parvarešanas posmu. Vienlaikus tiek paplašinatas zemskatuves dalas. Jaunajam teatra telpam ka galveno pievienoto vertibu var minet jaunizveidoto iekšpagalma vestibilu - eku kompleksa telpisko kodolu, kas risina nepieciešamibu funkcionali saliedet abus apjomus. Tas iedveš JRT eku kompleksam jaunu elpu, radot pievilcigu, pilsetvidei atbilstošu, publisko telpu, atspejojot teatra pilnasinigai darbibai traucejošos apstaklus.
Atslēgas vārdi Jaunais Rīgas teātris, JRT, pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā The Renovation of The Riga New Theatre, in Lāčplēša Street 25, Riga
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2013 15:28:06