Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā vadība un tās attīstība”
Nosaukums angļu valodā “Strategic Management and its Development at State Revenue Service”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU, IEVF, SESMI docents (prakt.)
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Pieaugot globalizācijas apmēriem un tirgiem liberalizējoties, pieaug konkurences cīņa. Mūsdienās konkurē ne tikai privātā sektorā darbojošies dalībnieki, bet arī, valstis un publiskā sektora institūcijas. Līdz ar to tiek meklētas iespējas, kā neatpalikt no konkurentiem, kad ražošanas resursiem sadārdzinoties ir jāmeklē veids, kā sabalansēt minimālu resursu izlietojumu pie maksimāla labuma iegūšanas. Šāda iespēja ir ieviešot organizācijā stratēģisko vadīšanu. Stratēģijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir sniegt informāciju par lietderīgu organizācija izlieto savā rīcībā esošos resursus mērķu sasniegšanai. Maģistra darbā pētāmais objekts satur pretrunu, kas saistīta ar stratēģijas uzdevumu un rezultatīvo rādītāju atbilstību nospraustajam mērķim. Turklāt pētāmais priekšmetu satur cēloņus objekta pretrunai kā, piemēram, neskaidri definēti uzdevumi, bez kritēriju noteikšanas uzdevuma izpildei vai arī nekonkrēti rezultatīvie rādītāji, kas sniedz nepietiekamu uzdevuma novērtējumu. Maģistra darba mērķis ir iepazīties ar stratēģiskās plānošana procesiem VID. Analīzes ceļā noskaidrot stratēģijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un sniegt reālus priekšlikumus, kā uzlabot stratēģiskās plānošanas procesu. Maģistra darbā noteiktie uzdevumi, kuri jāizpilda, lai sasniegtu mērķi ir: Iepazīties ar stratēģiskās plānošanas vēsturi; Iepazīties ar stratēģiskās plānošanas teoriju; Apskatīt stratēģiskās plānošanas sistēmu valsts pārvaldes institūcijās; Iepazīties ar stratēģiju vērtēšanas kritērijiem; Iepazīties stratēģiskās plānošanas normatīvo aktu bāzi; Analizēt VID stratēģijas uzdevumus un rezultatīvo rādītājus; Salīdzinot analizēt VID darbības un attīstības stratēģiju ar atbilstību normatīvajiem aktiem; Pēc analizēšanas sniegt gūtos secinājumus un priekšlikumus; Maģistra darba praktiskā vērtību ir tā beigās sniegtie priekšlikumi, kuri ir reāli dzīvē pielietojami un atvieglotu stratēģijas izstrādes procesu nākotnē. Maģistra darbs sastāv no 3 sadaļām 10 nodaļām, 8 apakšnodaļām un 100 lapām. Darbā ir iekļauti 10 attēli un 18 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā vadība un tās attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic Management and its Development at State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 11:33:51