Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums TOAD rīka un serveru aģentu izmantošana MS SQL un Sybase datubāzu pārvaldībai un atskaišu informācijas sagatavošanai
Nosaukums angļu valodā Usage of TOAD Tool and Server Agents for MS SQL and Sybase Databases Management and Preparation of Reports Information
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs A.Auziņš, STP kat.sistēmanalītiķis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba ietvaros ir pētīta TOAD rīka un serveru aģentu izmantošana MS SQL un Sybase datu bāzu pārvaldībai un atskaišu informācijas sagatavošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kur pirmajā tiek aplūkots Microsoft SQL Server un Sybase SQL Server jēdziens un vēsture. Otrajā nodaļā - TOAD rīka būtība, izpētot rīka nozīmi un funkcionalitāti Microsoft SQL un Sybase datu bāzēm. Trešajā nodaļā - aģenta jēdziens un ir izdalītas un raksturotas trīs aģenta klasifikācijas metodes. Ceturtajā nodaļā - servera aģenta jēdziens, kā arī izpētīta tā realizācijas iespējas Microsoft SQL un Sybase datu bāzēm. Darba analītiskā daļā, pamatojoties uz izpētīto literatūru, tika salīdzinātas TOAD for SQL Server un TOAD forSybase funkcionālās iespējas, kas tika apkopoti tabulā un MS SQL Server un Sybase Server aģentu izveides iespējas, kas tika salīdzinātas un attēlotas modeļos un shēmās. Praktiskajā daļā, izmantojot TOAD for SQL Server 5.8, MS SQL datubāzei ir izveidots servera aģents, kurš izveido atskaites par iepriekšējā mēneša laikā notikušām kļūdām serveros un atsūta to noteiktai personai uz e-pastu. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 72 lappuses. Darbs satur 26 attēlus, 3 tabulas, 4 pielikumu un tajā izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MICROSOFT SQL SERVER, SYBASE, TOAD FOR SQL SERVER, TOAD FOR SYBASE, SERVERA AĢENTS
Atslēgas vārdi angļu valodā MICROSOFT SQL SERVER, SYBASE, TOAD FOR SQL SERVER, TOAD FOR SYBASE, SERVER AGENT
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 17:35:15