Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Latvijas Dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of life insurance market in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija Bakalaura darba autors: Marianna Jakimova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums Bakalaura darba apjoms: 71 lpp., 14 tab., 16 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, Latvijas Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas sagatavotie pārskati par apdrošināšanas tirgu un Latvijas Apdrošinātāju asociācijas dati, Latvijas Republikas normatīvie akti, periodiskie izdevumi, citi elektroniskie resursi, apdrošināšanas sabiedrību gada pārskati un iekšējā informācija kopā 42 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: aplūkotas apdrošināšanas nozares attīstības tendences, aprakstīti galvenie apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošie likumi un normatīvie akti un veikta apdrošinātāju darbību analīze. Izvērtēti Latvijas apdrošināšanas tirgū piedāvāto pakalpojumu galvenās atšķīrības. Izpētīti dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu līgumi trīs apdrošināšanas sabiedrībās. Izdarīti secinājumi par produktu priekšrocībām un trūkumiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jakimova M. Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 71 lpp
Atslēgas vārdi Latvijas Dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of life insurance market in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 16:05:37