Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Pievienotās vērtības nodokļa attīstība un problēmas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Value Add Tax Development and Problems in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba temats ir Pievienotās vērtības nodokļa attīstība un problēmas Latvijā. Kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti, ir ļoti svarīgi aktīvi iesaistīties nodokļu sistēmas pilnveidošanā. Īpaši tas attiecināms uz netiešo nodokļu sfēru, pie kuras pieder arī pievienotās vērtības nodoklis, jo attīstoties brīvai preču un pakalpojumu kustībai starp ES dalībvalstīm, arvien lielāka nozīme ir dalībvalstīs piemērotajai nodokļu sistēmai, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp dalībvalstīm un pārrobežu darījumos. Ja sākotnēji pirms iestāšanās ES Latvija lielā mērā bija spiesta pieņemt ES direktīvu izvirzītās prasības un tā saukto veco dalībvalstu" laika gaitā izveidojušos priekšstatus par PVN sistēmas piemērošanu un darbību, tad šobrīd, kad Latvija jau ir pilntiesīga ES dalībvalsts, ir iespējams izvērtēt esošās direktīvu prasības, atrast vājās vietas vai regulējumus, kas nav izdevīgi Latvijai, izanalizēt kā šai sistēmai būtu jāstrādā labāk, lai tā būtu maksimāli piemērota praktiskai pielietošanai gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs. Šī darba mērķis ir pētīt un analizēt pievienotās vērtības nodokli Latvijā un ES, saistot to ar pašreiz spēkā esošo PVN likumdošanu Latvijā un ES, PVN administrēšanas un iekasēšanas aspektus un problēmas, un izvērtēt to iespējamos risinājumus nākotnē. Darba teorētiskā daļa tiek izstrādāta, veicot tiesiskās bāzes, speciālās literatūras, periodisko izdevumu un interneta avotu analīzi. Praktiskā daļa veidota, apkopojot savāktus datus tabulās un attēlos un veicot šo datu analīzi. Pamatojoties uz praktiskās daļas rezultātiem tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas pievienotās vērtības nodokļa elementu pilnveidošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 70 lapas pusēm. Darbā iekļauti: 6 attēli, 6 tabulas, 2 pielikumi un atsauces uz 38 informācijas avotu. Darba atslēgas vārdi ir: PVN, PVN ES, PVN administrēšana, PVN krāpšana, PVN nemaksāšana.
Atslēgas vārdi PVN, PVN ES, PVN administrēšana, PVN krāpšana, PVN nemaksāšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā The VAT, VAT EU,VAT administration, VAT fraud, VAT evasion.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 16:14:24