Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project for developing business performance of a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec. A.Prauliņš
Anotācija Diplomprojekta autors: Zeile I. (2013.) Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma darbības attīstības projekts Autors ir studējis: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” – specializācijas virziens „Mārketings un tirdzniecības ekonomika”. Diplomprojekta mērķis ir, izmantojot apkopoto un izanalizēto informāciju par SIA „Coffee Nation”, veidot atziņas un izdarīt secinājumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darbības attīstībai. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 72 lapas. Darbā ietilpst 36 attēli, 25 tabulas un 1 formula. Grafiskajā daļā ir 16 attēli. Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, tās rezultātu novērtejums, analizēta uzņēmuma vide, lai izvirzītu priekšlikumus uzņēmuma tālākajai attītībai. Projekta aprēķinu daļā veikti aprēķini analītiskā daļā izvirzīto problēmu risināšanai. Tehnoloģiskajā daļā, tika izveidota uzņēmuma klientu datu bāze, kas uzlabotu uzņēmuma pārvaldes sistemu. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novertēti darba riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskajā daļā tika apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izsrādātie vizuālie materiāli. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir izmantot mārketinga aktivitātes, konkurētspējīgās priekšrocības attīstīšanai, moderrnizēt un ieviest jaunas tehnoloģijas un optimizēt krājumus.
Atslēgas vārdi konkurētspējīgā priekšrocība, mārketinga aktivitātes, klientu datubāze
Atslēgas vārdi angļu valodā competitive advantage, marketing activities, customer database
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 20:55:07