Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Plātņveida pamatu ierīkošanas efektivitāte"; diplomprojekts "Liepājas reģiona sporta un kultūras centra rekonstrukcija Liepājā, Brīvības ielā 39"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of Installing Slab-on-Grade Foundations"; Diploma Project "Reconstruction of Sports and Culture Centre of Liepāja Region at 39 Brīvības Street, Liepāja"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Noviks
Recenzents P.Kara
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām pētījuma daļas un inženierprojekta. Diplomdarba pētījuma daļas tēma ir Plātņveida pamatu ier;ikošanas efektivitāte un inženierprojekta tēma ir Liepājas reģiona sporta un kultūras centra rekonstrukcija Liepājā. Pētījuma daļā tiek aprakstīti plātņveida pamatu izbūves principi, to izbūvē izmantotie materiāli, izbūves trūkumi un efektivitāte, aprakstītas jaunākās tehnoloģijas šādu pamatu būvniecībā. Veikts salīdzinošais tāmju aprēķins plātņveida pamata izbūvei, saliekamajiem lentveida pamatiem un monolītajiem lentveida pamatiem. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīts ēkas konstruktīvais risinājums, apdares pielietojums, inženiertehniskais nodrošinājums, būvdarbu veikšanas organizācija, aprakstīti darba drošības, drošības tehnikas un apkārtējās vides aizsardzības jautājumi. Tika veikti ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini un galveno nesošo konstrukciju aprēķini un tāmju aprēķini. Inženierprojekta daļai ir izstrādāti tehniskie rasējumi un plāni uz 9 A3 izmēra lapām. Lai varētu izstrādāt šo diplomprojektu, tika izpētīti dažādi Latvijā spēkā esoši normatīvie akti un standarti, kā arī konstrukciju aprēķinu literatūra un citi ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Diplomdarba izstrādes rezultātā tika iegūts sporta un kultūras centra tehniskais projekts un izzinātas plātņveidu pamatu izbūves metodes un principi. Diplomdarbā dažādi dati tika apkopoti uz 114 lapām, 41 attēlā un 21 tabulā. Lai veiktu diplomdarba izstrādi tika izmantoti 23 literatūras avoti, kas iekļauti izmantotās literatūras sarakstā. 
Atslēgas vārdi Plātņveida pamati; Sporta un kultūras centrs, Liepāja
Atslēgas vārdi angļu valodā Slab-On-Grade foundations; Sports and culture centre of Liepaja
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2013 12:29:29