Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Brauktuves kvalitātes noteikšanas sistēmas izveide Rīgas ielām
Nosaukums angļu valodā Pavement Quality Management System Development for Riga City Streets
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesors Jānis Mazais
Recenzents
Anotācija Lapsiņa I. Brauktuves kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveide Rīgas ielām: Maģistra darbs / J. Mazais Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte Baltech Institūts, 2013. 88 lapas. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā un to veido ievads, septiņas daļas, nobeigums un ieteikumi. Maģistra darbam ir 88 lapas, tajā iekļauti 78 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 11 avoti latviešu, 14 avoti angļu valodā un 7 interneta avoti. Darba mērķis ir izstrādāt brauktuves kvalitātes novērtēšanas sistēmu Rīgas ielām. Pirmā un otrā nodaļa sniedz informāciju par transporta sistēmu Latvijā, tās struktūru un ceļu klasifikāciju, lai saprastu, cik liels ir Latvijas ceļu tīkls un cik lielu daļu no tā aizņem Rīgas pilsētas ielas. Papildus tam tiek sniegts ieskats kāda ir visvairāk pielietotā ceļu konstrukcija Latvijā un Rīgā. Trešā daļa apraksta Rīgas ielu iedalījumu, lai saprastu kvalitātes kontroles un datu apkopošanas nozīmību. Ceturtajā daļā apkopoti iespējamie ielu un ceļu defekti, kurus ir svarīgi iekļaut kvalitātes kontroles novērtēšanas sistēmā. Piektā daļa sniedz pārskatu par ielu kvalitātes kontroles iespējām, kādas varētu tikt ieviestas Rīgā, un to pielietošanas galvenos principus, priekšrocības un trūkumus. Sestā daļa sniedz ieskatu pasaules pieredzē attiecībā uz ceļu kvalitātes kontroles novērtēšanas sistēmām un sapratni par vispiemērotāko metodi kvalitātes vērtēšanas uzsākšanai. Ir svarīgi saprast kā citas valstis uzsāka vērtēt ielu kvalitāti, kā arī kuras un kāpēc kādas no pielietotajām metodēm ir atzītas par piemērotākajām. Septītā daļa ir izpēte. Tajā tiek aprakstīta esošo Rīgas ielu kvalitātes kontrole un izstrādāta Rīgai vispiemērotākā kvalitātes novērtēšanas sistēma par pamatu ņemot vienu no pasaulē jau esošiem modeļiem. Darbā tiek izstrādāta un parādīta simbolu tabula ar iespējamajiem defektiem un speciāli izstrādātu aizpildāmu forma ielu vizuālā stāvokļa novērtēšanai. Pētījumā ir arī veikta vizuālā stāvokļa novērtēšana divām Rīgas ielām, lai parādītu izveidotās sistēmas pielietojumu un tās sniegtos uzlabojumus. Galvenais ieteikums ir ieviest izstrādāto vizuālā stāvokļa novērtēšanu Rīgas domes Satiksmes departamenta darbā, lai uzlabotu ielu brauktuvju kvalitāti Rīgā.  
Atslēgas vārdi Brauktuves seguma kvalitātes kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Pavement quality control
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.07.2013 19:05:34