Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzziņu dienesta mārketinga pasākumu attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā "Project for developing directory enquiry marketing activities"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija ANOTĀCIJA Bogdanovs D. (2012.) Uzziu dienesta mārketinga pasākumu attīstības projekts Rīga: Rīgas Tehniska Universitāte, studiju programma Uzēmējdarbība un vadišana 99 lpp., bibliogrāfija - 18 nosaukumi latviešu valodā. Darbs sastāv no ievada, analītiskas daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnologiskas daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta mērķis veikt analīzi SIA Lattelecom BPO uzēmumam un uzlabot uzēmuma darbību, izstrādājot mārketinga aktivitāšu plānu Darba ir aprakstīta uzēmuma darbība, resursu novertējums un jaunas ieceres apraksts, kā arī aprakstīta un izanalizēta tieši ietekmējoša ārējā vide un veikta SVID analīze. Darba ir komercdarbības mērķi un stratēgijas, nepieciešamo resursu perspektīvas plāns, finanšu plāns un ieceretais ekonomiskais novērtējums.delete Analītiskajā daļā veikta uzēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, nosakot uzēmumā pastāvošās problēmas, projekta aprēķinu daļā noteiktas piemērotākās primārās un sekundārās mārketinga stratēģijas, izstrādāti priekšlikumi uzēmuma mārketinga darbības pilnveidošanai, izmantojot pārdošanas veicināšanas pasākumus, tiešās pārdošanas uzlabošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot arī uzēmuma atpazīstamību un piesaistot vairāk klientu, tehnoloģiskajā daļā atspoguļotas programmam ar kuru palīdzību tiek veiktas darbības, darba un dabas aizsardzības daļas aprakstīti darba riski uzēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzēmumam, savas darbības attīstībai jāizmanto aktīvāka mārketinga komunikācija, tāpēc darbā izstrdādāti priekšlikumi uzziu dienesta 1188 popularizēšanai.Secinājumi: 1. Iztaisita mārketinga komunikāciju programma uzēmuma Lattelekom BPO. 2. Izstrādāts marketinga komunikāciju plāns. Priekšlikums: Uzēmumam vajag atjaunot reklāmas kampau ar mērķi - atgādināt patērētājam kādu tieši informāciju viš var saemt piezvanot 1188 un informēt par iespēju saemt viām nepieciešamo informāciju ātri, kvalitatīvi un ērti.
Atslēgas vārdi 1188 Lattelecom BPO Bogdanovs
Atslēgas vārdi angļu valodā 1188 Lattelecom BPO Bogdanovs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 23:49:02