Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma noieta prognozēšana un plānošana
Nosaukums angļu valodā Forecasting and planning of sales in a trading company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., doc. J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., doc. I.Andersone
Anotācija Mūsdienās sabiedrībā ļoti bieži tiek izmantots un apspriests termins noiets. Šajā bakalaura darbā tas tiek apskatīts kā viens no visbūtiskākajiem rādītājiem uzņēmējdarbībā. Lai uzņēmums spētu pastāvēt un veiksmīgi darboties, ir nepieciešams tik liels tā preču vai pakalpojumu noieta apjoms, lai uzņēmums gūtu peļņu. Ņemot vērā noieta prognozēšanas un plānošanas nozīmi un aktualitāti ikvienā darbojošā uzņēmumā, autore bakalaura darbā izpēta noieta prognozēšanas un plānošanas metožu pamatus un iegūtās zināšanas praktiskā veidā izmanto izstrādājot noieta prognozes un plānus tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba tēmas izklāsts balstās uz aprakstīto metodiku un darba autores subjektīvo viedokli par noieta apjoma ietekmējošajiem faktoriem. Bakalaura darbam ir divas daļas analītiskā un pētījumu, aprēķinu. Pirmajā no tām tiek apskatītas, analizētas noieta prognozēšanas un plānošanas metožu teorētiskās nostādnes, iekļaujot būtiskākās un visbiežāk pielietotās prognozēšanas metodes, to rezultātu precizitāšu novērtēšanu, un prognožu ietekmējošo faktoru analīzi, kā arī svarīgāko par noieta plānošanu uzņēmuma naudas plūsmas un peļņas vai zaudējumu aprēķinu plānā. Otrajā pētījumu un aprēķinu daļā darba autore, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatu un statistikas datiem, noieta prognozēšanai pielieto analītiskajā daļā aprakstītās metodes, izvēlas labāko no tām un, izmantojot visprecīzākos rezultātus, veic noieta plānošanu. Darba nobeigumā, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un zināšanām, tiek izdarīti secinājumi. Darba izstrādes pamatā izmantoti dažādi literatūras avoti, uzņēmuma gada pārskati un statistikas dati. Bakalaura darbs satur 60 lappuses, 7 attēlus, 24 tabulas, 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma noieta prognozēšana un plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Forecasting and planning of sales in a trading company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 20:28:06