Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Peldošā biroju ēka"
Nosaukums angļu valodā "Floating office building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Skudra
Recenzents M.Strožs
Anotācija Bakalaura pētījums Bakalaura darba tēma Dzelzsbetona, šķiedru betona un armocementa pielietojuma analīze peldošās konstrukcijās. Bakalaura darbā tiek veikta peldošu pontonu konstruktīvā materiāla analīze pie noteiktām slodzēm, kas raksturīgas peldošiem objektiem. Pētījumā tiek noteiktās slodzes uz peldošā objekta hidrostatiskās slodzes, hidrodinamiskās slodzes un ledus slodzes, kā arī apskatītas armocementa, fibrobetona un dzelzsbetona materiālu īpašības. Pēc slodžu noteikšanas izmantojot pieņemtas aprēķina metodikas tiek noteikti pontona konstrukcijas parametri. Pētījuma mērķis ir atrast visizdevīgāko pontona nesošo materiālu, kura izmantošana būtu visizdevīgākā kā no ekonomiskā viedokļa, tā arī no būves drošuma aspekta. Pētījuma daļā noteiktas piepūles pontona konstrukcijā ar galīgo elementu metodi un salīdzināti trīs nesošie materiāli. Tā kā apskatāmajiem materiāliem ir atšķirīgi stiprības rādītāji, tiem ir dažādi šķērsgriezuma parametri. Šī atšķirība ietekmē peldoša pontona sienu biezumu, attiecīgi palielinot vai samazinot konstrukcijas pašsvaru. Tika meklēts izdevīgākais pontona nesošais variants. Papildus tiek apskatītas prasības betonam, kuram ekspluatācijas vide ir ūdens. Inženierprojekts Inženierprojekta tēma Peldošā biroju ēka. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts divu stāvu ēkai ar virsūdens augstumu 10.5 metri un vienu zemūdens tehnisko stāvu ar maksimālo iegrimi 2.65 metri, tā tiks balstīta uz peldošas fibrobetona platformas, kas sastāv no 9. savstarpēji savienotiem fibrobetona pontoniem. Šāda peldošās būves koncepcija padara šo būvi neatkarīgu no gultnes grunts īpašībām. Ēkas gabarītizmēri plānā ir 12x36 metri. Darbā apskatu optimālo pontonu konstrukcijas variantu no piepūļu minimizācijas viedokļa. Liela uzmanība pievērsta ēkas virsūdens daļas pašsvara mazināšanai un ēkas noturības uzlabošanai pie vēja un viļņu iedarbēm. Diplomprojekta sējumā ir 167. lapas, 41. tabula un 66. attēli. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 9 A1 izmēra lapām. Bibliogrāfiskais saraksts satur 36. avotus. Papildus bakalaura daļas aprēķini ir pievienoti pētnieciskās daļas pielikumā uz 31. lapas.
Atslēgas vārdi Peldošā ēka, Armocements, Fibrobetons
Atslēgas vārdi angļu valodā Floating structure, Ferro concrete, Fibre reinforced concrete
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 14:45:42