Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Privātmājas siltumapgādes sistēmas projekts
Nosaukums angļu valodā Design of Private Building Heat Supply System
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis
Recenzents Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs
Anotācija Ēku apsildei ierīko apkures sistēmas, lai tajās nodrošinātu atbilstošu termālo režīmu, kas atbilst telpas izmantošanas prasībām vai komforta prasībām. Par ekonomiski un fukcionāli efektīvākām ir atzītas ūdens apkures sistēmas, t.i. sistēmas kurās kā siltuma nesējs tiek izmantots uzsildīts ūdens. Apkures sistēmas sildjaudai jābūt tādai, lai tā spēj kompensēt siltuma enerģijas zudumus caur ēku ārējām norobežojošām konstrukcijām, pie dotām ēkas gaisa un ārgaisa aprēķina temperatūrām apkures sezonā. Gaisa temperatūras nosaka ēku vai telpu lietošanas prasības. Ārgaisa aprēķina temperatūru ziemā, ēkas apkures sistēmas projektēšanai, telpas ģeogrāfisko atrašanās vietu nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 Būvklimatoloģija, atkarībā no ēkas siltuma inerces, pieprasītā termālā komforta nodrošinājuma, pazeminoties ārgaisa temperatūrai zemāk par aprēķinos uzrādīto. Ēkas apkures sistēmas projektēšana sākās ar augšminētiem izejas datiem aprēķina temperatūru ēkas telpās, ārgaisa temperatūru apkures sistēmās projektēšanai, apzināšanai un ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju ārsienu, griestu, grīdu, jumtu, logu un ārdurvju siltumtehnisko parametru apzināšanu. Tālākais ēkas siltuma zudumu aprēķins, caur ārejam norobežojošam konstrukcijam, katrai ēkas telpai atsevišķi, t.k. apkures sistēmas sildķermeņi uzstādāmi katrā telpā un to sildjaudai ir jākompensē katras konkrētas telpas aprēķina siltuma zudumi. Pēc izvelētām sildķermeņa jaudām taisam hidraulisko cauruļvadu un cirkulācijas sūkņa jaudas aprēķinašanu. Pēc izdarītiem aprēķiniem izvēlamies siltumapgādes sistēmas pamatiekārtas: siltumsūkņi, akumulācijas tvertnes, cirkulācijas sūkņus, regulējošos varstus un piedziņas.
Atslēgas vārdi Siltumsūkņi,akumulācijas tvertnes, cirkulācijas sūkni, regulējošs varsts un piedziņas
Atslēgas vārdi angļu valodā heat pumps, accumulation tanks, circulation pumps, regulating valves and drives
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 00:03:52