Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Attālinātā darba iespējas Viļakas novadā”
Nosaukums angļu valodā „Teleworking opportunities in Viļaka municipality”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., profesore M.Šenfelde
Anotācija Attālinātais darbs ir alternatīvs nodarbinātības veids, kad darba ņēmējs savus darba pienākumus veic ārpus darba devēja telpām, izmantojot dažādas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Darba pienākumu veikšanas vieta var būt gan darbinieka dzīvesvieta, gan publiskā bibliotēka, gan arī speciāli izveidotas telpas, kurā pieejamas nepieciešamās tehnoloģijas. Ārzemju pieredze liecina, ka pielietojot attālinātā darba nodarbinātības formu, ir iespējama ekonomiskās aktivitātes uzlabošana reģionā. Tādēļ, lai risinātu lauku reģiona attīstības problēmas, iespējams izmantot attālinātā daba iespējas. Maģistra darba tēma ir Attālinātā darba iespējas Viļakas novadā. Maģistra darba pētījuma objekts ir attālinātā darba potenciāls Viļakas novadā. Maģistra darba mērķis ir noteikt Viļakas novada potenciālu attālinātā darba veikšanai. Maģistra darba hipotēze ir Viļakas novadā ir iespējams praktizēt attālināto darbu. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kurām pakārtotas vairākas apakšnodaļas. Maģistra darba pirmajā nodaļā apskatītie jautājumi raksturo attālinātā darba būtību, tā priekšrocības un trūkumus, profesijas, kuras ir piemērotas attālinātā darba veikšanai un tā tiesisko regulējumu Latvijā. Kā arī ir apskatīti attālinātā darba labās prakses piemēri Latvijā un pasaulē. Maģistra darba otrajā nodaļā raskturots Viļakas novads un tā saimnieciskā darbība, izpētītas Viļakas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas un bezdarba līmeni, veikta Viļakas novada budžeta analīze. Veikta Viļakas novada iedzīvotāju aptauju, izzinot iedzīvotāju viedokli par attālināto darbu un tā attīstības iespējām novadā, kā arī noteikts Viļakas novadam piemērotākais attālinātā darba veids. Maģistra darba trešajā nodaļā apzināts pašreiz esošais nodrošinājumu Viļakas novadā attālinātā darba veikšanai. Ir noteikti attālinātā darba organizēšanai nepieciešamā finansējuma avoti un veikts attālinātā darba vietu izveidošanas izmaksu aprēķins. Maģistra darba praktiskie rezultāti ir attālinātā darba potenciāla novērtēšana Viļakas novadā, darbs pie kura pilnveidošanas un īstenošanas nākotnē var uzlabot novada ekonomisko aktivitāti un risināt lauku reģiona attīstības problēmas. Maģistra darbs izstrādāts 88 lappušu apjomā, tajā ievietotas 2 tabulas un 29 attēli, ir pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Attālinātais darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Telework
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2013 10:59:47