Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mūsdienu tehniskie teksti telesakaru nozarē
Nosaukums angļu valodā Contemporary Technical Texts in the Field of Telecommunications
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darba nosaukums Mūsdienu tehniskie teksti telesakaru nozarē. Darba autors ir Iļja Kaspers, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta students. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Praktiskajā daļa sastāv no teksta Mobile Network Types and Transport Layers tulkojuma, Wireless communications and Networking grāmatas, kuras autors ir Vijay Garg un tā tika izdota 2007 gadā. Praktiskajā daļā autors pielietotu dažādas tulkošanas stratēģijas, lai izveidotu tekstu mērķvalodā. Teorētiskajā daļā autors izpēta kontekstu un terminu nozīmes tajā, kā arī terminoloģiju un abreviatūras zinātniskajā nozarē. Bakalaura darbs sastāv no 96 lappusēm. Teorētiskā daļa sastāv no 33 lappusēm, praktiskā daļa no 62 lappusēm, kā arī darbam tika pievienoti pielikumi ar abreviatūrām (113) un terminiem (143). Pielikumos autors sniedz terminu un abreviatūru nozīmi. Bibliogrāfija sastāv no 32 grāmatām, 4 interneta resursiem un 7 interneta vārdnīcas.
Atslēgas vārdi Konteksts, terminoloģija, tehniskais teksts
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical text, context, terminology
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 11:20:30