Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas-Norvēģijas ekonomiskās sadarbības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā ”Prospects for Latvian-Norwegian Economic Cooperation”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. A.Auziņa-Emsiņa
Recenzents Dr.oec. O.Bogdanova
Anotācija Dainas Blohas maģistra darbam Latvijas - Norvēģijas ekonomiskās sadarbības perspektīvas maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Teorētiskajā daļā ir aplūkota Latvijas ekonomiskā sadarbība Eiropas ekonomikas zonas ietvaros ar Norvēģiju. Analītiskajā daļā ir veikta Latvijas un Norvēģijas ekonomiskās sadarbības analīze, iekļaujot, starpvalstu salīdzinājumu un analīzi, kā arī valstu pētniecības un zinātnes resursu izvērtējumu. Praktiskā pētījuma nodaļā ir atspoguļota pētniecība un inovācija Latvijā un Norvēģijā iekļaujot pētniecības un inovācijas politikas analīzi Latvijā un Eiropas Savienības ietvaros, kā arī Norvēģijas pētniecības un inovācijas analīze. Balstoties uz iepriekš veiktā darba analīzi šajā nodaļā izstrādāti novitātes elementi Latvijas Norvēģijas ekonomiskās sadarbības attīstības uzlabošanas iespējām pētniecības un inovāciju jomā. Projekta daļā, lai aprobētu praksē un novērtētu autores izstrādāto novitāti, kas sastāv no vairākiem elementiem, tiek izstrādāts Latvijas Norvēģijas ekonomiskās sadarbības projekts, darbā izvirzītās zinātnes un pētniecības perspektīvā, Latvijas zinātnes un pētniecības sistēmas uzlabošanai. Latvijas Norvēģijas ekonomiskās sadarbības, pētniecības un inovācijas perspektīvas jomā, ir izstrādāti divi sadarbības attīstības norises scenāriji. Abiem sadarbības scenārijiem ir izstrādāts projekta vadības laika grafiks, kā arī tāme Norvēģijas pētniecības un inovāciju sistēmas institūciju pārstāvju sadarbības scenāriju nodrošināšanai. Darbā ir 4 nodaļas, 117 lpp., 32 attēls, 10 tabulas, 134 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā sadarbība, Latvija - Norvēģija, inovācijas sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic cooperation, Latvia - Norway, innovation system.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2013 15:00:45