Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšana pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of the operational efficiency in a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Dimplomprojekta tēma ir Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšana pakalpojumu uzņēmumā. Dimlomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus, kas palīdzētu paaugstināt uzņēmuma City Fitness Bowlero darbības efektivitāti. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 76 lappuses, kā arī grafiskā daļa 16 lappuses. Analītiskajā daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma City Fitness Bowlero darbību, finansiālo rādītāju analīzi un veikta uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāju analīze. Projektu aprēķinu daļa sastāv no trīs apakšdaļām jauna pakalpojuma ieviešana, cenu politikas veidošana un personāla motivācija, kurā tiek rasts risinājums uz analītiskajā daļā iegūtajām problēmām. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta klientu skaita prognozēšana 2013. gadam, izmantojot SPSS 20 programmu. Prognozēšana tiek veikta ar Vintera aditīvo modeli. Darbā tiek aprakstītas visas veiktās darbības programmā un veikta statistisko rādītāju bloku un diagrammu analīze, lai novērtētu modeļa adekvātumu. Darba un dabas aizsardzības daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma vides mikroklimata kvalitāti sporta kluba telpās un atbilstību Latvijas likumdošanai. Tiek sniegti priekšlikumi, kā uzlabot mikroklimatu kluba telpās, it īpaši vasaras karstajā periodā, lai uzņēmums saglabātu savu pakalpojumu kvalitāti. Grafiskajā daļā tiek sniegti rezultāti, kas radušies darba tapšanas gaitā. Rezultāti tiek attēloti tabulu un attēlu veidā. Diplomprojektā ir analizēts un aprēķināts, ka veicot uzņēmuma efektivitātes uzlabošanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek palielināts uzņēmuma realizācijas apjoms, peļņa, rentabilitātes rādītāji, kā arī uzlabota uzņēmuma personāla darba kvalitāte. Lai izstrādātu darbu tika izmantota zinātniskā literatūra, LR likumi un normatīvie akti, interneta resursi, uzņēmuma City Fitness Bowlero nepublicētie materiāli un autores veidota un apkopota informācija.
Atslēgas vārdi Sporta klubs, efektivitāte, renatabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Fitness club, efficiency, profitability
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 01:58:27