Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Stacionāra gāzģeneratora projekts"
Nosaukums angļu valodā "Stationary Wood-gas Generator Project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Recenzents Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba tēma ir Stacionāra gāzģeneratora projekts. Darba mērķis ir uzprojektēt iekārtu, kas ražotu deggāzi un spētu nodrošināt nelielu mājsaimniecību ar enerģiju. Noteikt projektēšanas un izgatavošanas izmaksas šādai iekārtai. Noteikt vai projektējamā iekārta spēj darbināt iekšdedzes motoru un attīstīt vajadzīgo jaudu. Gāzģenerators ir iekārta, kas paredzēta deggāzes iegūšanai no biomasas, nepilnīgas sadegšanas rezultāta. Deggāze paredzēta iekšdedzes motora darbināšanai. Deggāzes iegūšanas procesā tiek izdalīts arī siltums, ko ir iespējams savākt un izmantot apkurē. Darbs sastāv no vairākām sadaļām, kurās ir aprakstīta projekta raksturojošā vide, analogu gāzes filtru apskats, projektētā gāzģeneratora raksturojums, inženiertehniskie aprēķini, ekonomika, darba aizsardzība un vides aizsardzība. Darbs sastāv no 73 lappuses, 21 attēa, 14 tabulām. Darbam pievienota projekta grafiskā daļa, kura sastāv no 16 A4 izmēra detaļu rasējumiem, 1 A1 izmēra kopskata rasējuma, 3 A1 izmēra kopsalikuma rasējumiem un 2 A2 izmēra kopsalikuma rasējumiem.
Atslēgas vārdi kokgāze, gāzģenerators, kooģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā wood gas, wood gas producer, cogeneration
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 18:33:56