Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas un citu valstu pašvaldību sadraudzības partneru izvēles modeļa izstrāde”
Nosaukums angļu valodā “Developing a Model for Selection of Cooperation Partners for Local Governments in Latvia and Other Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents Doc. Olga Bogdanova
Anotācija Maģistra darbu Latvijas un citu valstu pašvaldību sadraudzības partneru izvēles modeļa izstrāde maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Andris Izinkēvičs. Maģistra darba mērķis ir izveidot modeli starptautiskas sadraudzības partneru izvēlei Latvijas pašvaldībās. Maģistra darba pirmajā nodaļā ir aprakstīts pašvaldību sadraudzības attīstība un ieguvumi, kā arī raksturoti dažādi pašvaldību sadraudzības modeļi. Otrajā nodaļā tiek veikts Latvijas pašvaldību sadraudzības partneru izvērtējums, kā arī analizēts pašvaldību vadības un Eiropas Savienības programmas vadītāja un pašvaldību iedzīvotāju viedoklis par sadraudzības veidošanu. Trešajā nodaļā tiek dots pētījuma autora veidoto sadraudzības partneru izvēles procesu modeļu raksturojums, to pielietojums analizējot Rīgas pašvaldības sadraudzības pilsētas, kā arī aprakstīti pašvaldību sadraudzības priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba apjoms ir 87 lpp., kur ir iekļautas 20 tabulas, 25 attēli, pielikumi uz 27 lpp. un 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās un praktiska pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Latvijas pašvaldību sadraudzības partnera izvēles modeli un citu valstu
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian municipalities twinning cooperation other country selection model partners
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 14:38:16