Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Enhancement of marketing activities in a retail company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., asist. L.Budņiks
Anotācija Dmitrijs Šuļickis: Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana. Diplomprojekta darba mērķis ir analizējot IKI tirdzniecības tīkla darbību, novērtēt uzņēmuma un konkurentu veicamos mārketinga pasākumus un dot priekšlikumus mārketinga darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta darbā tika pētīta uzņēmuma patreizējā tirgus situācija. Darbā ir izmantotas pētījuma metodes analīzes un sintēzes metodes, grupēšanas, salīdzināšanas, grafiskas attēlošanas metodes un anketēšana. Grafiskās daļas izstrādei tika izmantota grafiskā metode. Diplomprojekta struktūru veido: ievads, analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa un secinājumi un priekšlikumi. Par pētījuma avotiem kalpo SIA Palink iekšējās uzskaites informācija un nepublicētie materiāli, mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, statistikas dati, LR likumdošana un normatīvie akti, aptaujas rezultāti un interneta resursi, kopā 25 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts uz 69 lapām, tajā iekļautas: 1 formula 18 tabulas un 29 attēli, pievienoti 3 pielikumi. Grafiskajā daļā ir 16 attēli
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Enhancement of marketing activities in a retail company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 09:55:38