Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Dzīvojamo zonu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu analīze" („Tilts pār Indricas upi autoceļa A6 290,10 km”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Residential Area Traffic Safety Improvement Measures” ("Bridge over the River Indrica on Road A6 290.10km")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Asist. Z.Lazda
Recenzents inž. J.Liepiņš
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīti esošie pasākumi satiksmes drošības uzlabošanai dzīvojamās zonās un analizēti to pielietošana Latvijā. Darbā tiek apskatīts dzīvojamās zonas jēdziens, normatīvie dokumenti, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās un ārvalstu pieredz ceļu satiksmes drošības uzlabošanā dzīvojamās zonās. Pētījuma daļā tiek veikta braukšanas ātruma mazinošo ietaišu efektivitāte dzīvojamā teritorijā. Nobeigumā tiek veikti secinājumi par dzīvojamo zonu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem. Inženierprojektā ir izstrādāts tilts pār Indricas upi autoceļa A6 290.10 km tehniskais projekts. Inženierprojektā veikta tehniskā projekta izstrāde pilnai tilta būvniecībai uz autoceļa A6. Inženierprojektā izstrādāti trīs tilta rekonstrukcijas varianti, no kuriem izvēlēts dzelzsbetona siju tilts. Variantam veikti aprēķini galvenajām konstrukcijām pāļiem, tilta balstiem un laiduma konstrukcijai. Izstrādāts paskaidrojuma raksts, tehniskā projekta specifikācijas, darbu daudzumu saraksts un galvenie rasējumi. Bakalaura darbs ar inženierprojektu satur 127 lapaspuses, 8 tabulas, 86 attēlus un 13 rasējumus. Darbā izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība, dzīvojamās zonas
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety, residential areas
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 20:20:42