Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Vanšu tiltu optimizācija 200 metru laidumam” („Tilta pār Gauju rekonstrukcija autoceļā A3”)
Nosaukums angļu valodā „Optimization of Cable-Stayed Bridges for 200 Metres’ Span” („Reconstruction of Bridge over the Gauja in Road A3”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents asist. V.Straupe
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Vanšu tiltu optimizācija 200 metru laidumam. Darba mērķis ir atrast visoptimālāko vanšu tilta konfigurāciju 200 metru laikumam. Darba gaidā ir izpētīti slodžu modeļi un pieskaņoti attiecīgajiem aprēķinu modeļiem, ir apskatītas vanšu sistēmas, vanšu kopņu un pilonu izvietošanas iespējas. Darbam aprēķini ir veikti izmantotjot programmu Dlubal RFEM 4, kurā katrai vanšu tilta konfigurācijai ir izveidots 3D aprēķinu modelis. Rezultāti no aprēķinu modeļiem ir apkopoti salīdzinājumu tabulās, un izmantojot tās varianti ir salīdzināti. Darba rezultātā ir iegūtas priekšrocības un trūkumi dažādiem vanšu tilta elementiem, kā arī atrasta optimālā vanšu tilta kofigurācija 200 metru laidumam. Inženierprojekta nosaukums ir Tilta pār Gauju rekontrukcija autoceļā A3. Inženierprojektā tiek izstrādāta tilta rekonstrukcija par Gaujas upi. Projekta mērķis ir izstrādāt ekonomiski pamatotu un izdevīgu variantu. Kā projekta risinājumi tiek piedāvāti trīs vanšu tilti. Inženierprojekta daļā tiek iekļauts esošās situācijas apraksts, variantu apraksti un to salīdzinājums, galveno kontrukciju aprēķins, rekomendācijas un norādījumi tiltu būvēšanai, rasējumi. Darbā: 140 lpp. kopapjoms, 55 attēli, 23 tabulas, 25 izmantotās literatūras avoti
Atslēgas vārdi Vanšu tiltu optimizācija 200 metru laidumam
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of Cable-Stayed Bridges for 200 Metres Span
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2013 18:18:29