Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Satiksmes infrastruktūras pilnveidošana maza iedzīvotāju blīvuma teritorijās "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of transport infrastructure in low population density areas"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. sc. ing., doc. I. Niedole
Recenzents Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
Anotācija Maģistra darba tēma ir Satiksmes infrastruktūras pilnveidošana maza iedzīvotāju blīvuma teritorijās. Darbā apkopota informācija par satiksmes infrastruktūras plānošanu Eiropas Savienībā un izvērtēta satiksme un satiksmes infrastruktūra Latvijā. Darbā pētīta maza iedzīvotāju blīvuma teritorijas (Apes novada) esošā satiksmes infrastruktūra un teritorijas sasniedzamība. Darba noslēgumā apkopoti secinājumi. Doti priekšlikumi autoceļu rekonstrukcijas pilnveidošanai grūtos ekonomiskos apstākļos, lai palielinātu sasniedzamību. Veikta ieguvumu-izdevumu analīze definētiem ceļu posmiem. Darbā: 92 lpp (neskaitot pielikumus), 33 attēli, 39 tabulas, 37 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Satiksmes infrastruktūra, Apes novads, sasniedzamība, ceļa segumu veidi
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport infrastructure, attainability, road surface, low population density area
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 19:52:58